Horn af Rantzien är en svensk adelsätt bördig från Greifswald i Pommern, där den tillhörde adeln. Släkten är känd sedan 1315 och besatt godset Ranzin.

Ätten inkom till Sverige i två grenar. En gren utgår från riksrådet Henning Rudolf Horn af Rantzien (1651-1730) som 1719 blev greve i Sverige. Denna gren slocknade 1892 med hans sonsons sonsons son landshövdingen Rudolf Horn (1825–92). Barnen till dennes bror, överste Carl Gustaf Horn af Rantzien, fick friherrlig värdighet 1719, men denna gren slocknade 1775 på manssidan med den ende sonen till Gustaf Jakob Horn af Rantzien.

Den fortlevande grenen härstammar från Samuel Henrik Horn af Rantzien, vars gren uppflyttades till kommendörsätt i riddarklassen 1 november 1797 på nummer 1910.

Till släkten hör även författarinnan Vivi Horn, född Ankarcrona (1877-1971), gift med överstelöjtnant Christer Michaël Horn (1868–1955), sonsons son till Samuel Henrik Horn (ovan).

Personer i släkten Horn af RantzienRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera