Bengt Gösta Anderberg, född 3 oktober 1940 i Malmö Sankt Pauli församling i Malmöhus län,[1] är en svensk officer och tidigare tjänsteman.

Bengt Anderberg
Information
Född3 oktober 1940 (80 år)
Malmö Sankt Pauli församling i Malmöhus län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1963–2003
GradGeneralmajor
Övrigt arbeteGeneraldirektör för Försvarets forskningsanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut

BiografiRedigera

Anderberg avlade officersexamen vid Kungliga Krigsskolan 1963 och utnämndes samma år till fänrik vid Älvsborgs regemente. År 1965 blev han löjtnant vid Skaraborgs regemente. Han gick Allmänna kursen vid Militärhögskolan 1969–1970, befordrades till kapten 1971, gick Stabskursen vid Militärhögskolan 1971–1973. Han tjänstgjorde i Arméstaben och Försvarsstaben 1973–1976, befordrades till major 1974 och var kompanichef 1976–1978. Han tjänstgjorde vid Försvarsdepartementet 1978–1981 och var då biträdande sekreterare i 1978 års försvarskommitté. Han befordrades till överstelöjtnant 1979. Åren 1981–1983 var han bataljonschef. Han befordrades till överste i pansartrupperna 1983 och var administrativ direktör i Huvudavdelningen för armémateriel i Försvarets materielverk 1983–1985, varpå han var chef för Pansartruppernas stridsskola 1985–1987. År 1987 befordrades han till överste av första graden och var chef för Sektion 1 i Arméstaben 1987–1990. Han befordrades 1990 till generalmajor, varefter han var stabschef i Östra militärområdet 1990–1991 och stabschef i Mellersta militärområdet 1991–1992. Åren 1992–1994 var han chef för Planeringsledningen i Försvarsstaben. Anderberg var därefter generaldirektör för Försvarets forskningsanstalt (FOA) 1994–2000. Han var 2001–2003 generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som hade bildats den 1 januari 2001 genom en sammanslagning av FOA och Flygtekniska försöksanstalten. Från 2003 var han en tid verksam som professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.[2][3][4][5]

Anderberg blev medicine doktor vid Göteborgs universitet 1993 med en avhandling om ögonskadande laser.[6][3]

Bengt Anderberg invaldes 1989 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.[4]

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ Engman, Guy m.fl., red (2003). Svensk försvarskalender 2003. Eskilstuna: Streck & Punkt ! AB. sid. 485 .
  3. ^ [a b] Moen, Ann, red (2006). Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok. Malmö: Nationalencyklopedin. sid. 27 .
  4. ^ [a b] Kjellander, Rune (1996). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 201. ISBN 91-630-4181-2 .
  5. ^ Anderson, Björn (2016). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. 20 år med akademien och dess ledamöter 1996–2016. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 108. ISBN 978-91-980878-8-8 .
  6. ^ Anderberg, Bengt (1993). Anti-eye laser weapons. Military, medical and international law aspects. Göteborg: Göteborgs universitet. ISBN 91-628-0970-9 .