BZ-gas (QNB), nervgas utvecklad av USA i slutet på 1950-talet. Ämnet skadar genom inandning. BZ har antikolinerg verkan och dess effekt liknar skopolamin. Ämnet är även känt att kunna framkalla extremt realistiska hallucinationer som för den påverkade är omöjliga att skilja ifrån den objektiva verkligheten.

Strukturformel