En hallucination är ett sinnesintryck som uppstår utan motsvarande sinnesretning. Alltså att se, höra, känna, smaka eller lukta saker som andra inte uppfattar.

Hallucination
Latin: hallucinatio
Klassifikation och externa resurser
ICD-10R44
ICD-9780.1
DiseasesDB19769
MeSHsvensk engelsk
Illumination av Liber Scivias: Hildegard av Bingen får en vision från Gud.

Sinnesintrycken är levande och solida och uppfattas som helt verkliga. De kan vara behagliga eller obehagliga, och kan inte kontrolleras av den som upplever dem. Hallucinationer skiljs från illusioner, som är feltolkningar av sinnesintryck, och från drömmar, där personen sover. Hallucinationer skiljer sig också från vanföreställningar, där omgivningen tillskrivs ytterligare, ofta extraordinära, betydelser.

Det är en vanlig mänsklig erfarenhet att någon gång eller regelbundet uppleva hallucinationer.[1][2] Det är ofta oklart hur hallucinationer uppstår. I vissa fall kan de bero på psykoaktiva droger, sömnstörningar, läkemedel eller ohälsa, till exempel Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Men i många fall finns det ingen uppenbar orsak.

Västerländsk medicin tenderar att se på hallucinationer som en manifestation av det undermedvetna, alternativt som ett tecken på sjukdom.[3] I vissa kulturer ses hallucinationer som välsignelser och som ett tecken på hälsa. I religiösa sammanhang talas ofta om visioner och spirituella upplevelser.[4] Termen "hallucination" har kritiserats för att det antyder att erfarenheterna inte är verkliga, eller för att inte korrekt beskriva till exempel en upplevelse av att höra röster.[5][6]

Etymologi redigera

Ordet hallucination kan härledas från latinets alucinatus (senare hallucinatus) vilket betyder “tankevandring”, “dröm”, “tankar som planlöst flyger omkring” eller “förvirrat prat”. Troligtvis från grekiskans alyein, “vandra i tanken”, “vara förvirrad”, “vara utom sig” (av sorg, glädje, förvirring) och alaomai "vandra omkring”. Eventuellt är ordet också släkt med det latinska ordet vaticinari, “göra en profetia”, eller “yra”.[7]

Definition redigera

De engelska psykologerna Peter Slade och Richard Bentall föreslog 1988 följande arbetsdefinition av begreppet hallucination:[8]

Varje perceptionsliknande upplevelse som
 1. inträffar utan relevanta yttre stimuli,
 2. har samma kraft eller påverkan som en motsvarande verklig perception, och
 3. inte låter sig styras av den drabbades vilja

En person som fantiserar kan frammana sensoriska upplevelser (till exempel ett musikstycke, eller en mental bild av en person), men vid hallucinationer uppkommer sinnesintrycken ofrivilligt. Hallucinationer sker i vaket tillstånd och skiljer sig från drömmar, där personen sover. Ett mellanting är sinnesintryck som uppkommer direkt innan sömn eller under uppvaknandet, vilket kallas hypnagog hallucination och hypnopomp hallucination.

Orsak och förekomst redigera

Vissa hallucinationer kan uppträda spontant, medan andra framkallas av hallucinogena droger, kroppsliga eller psykiska sjukdomar (såsom hög feber eller psykos), men även av svält, sömnbrist, sömnparalys eller hypnos. I västerländsk kultur associeras hallucinationer ibland med psykisk sjukdom och speciellt schizofreni.[9] De kan också framkallas av rituella aktiviteter som suggestiva rytmer, hängivet snurrande, dansande eller sjungande, gisslande av kroppen eller särskild andning.[10] Även rätt frekvens av infraljud kan skapa hallucinationer. Änkor och änklingar ser eller hör ofta sin avlidna partner, i så kallade änkesyner.[2][11] Liknande upplevelser är också vanligt bland barn som förlorat en nära anhörig.[11]

Vid psykoser kan hörselhallucinationer ta sig uttryck i order eller kommentarer om den drabbade personen. Vid psykoser kan hallucinationer förklaras med vanföreställningar och en förvrängd självuppfattning, till exempel att den drabbade personen tycker sig höra Gud som talar, vilket Gud gör för att personen är särskilt utvald att utföra Guds vilja. Psykotiska hallucinationer kan rikta sig direkt mot den drabbade och kommentera, anklaga, locka eller skymfa denne.[12]

Vid schizofreni dominerar hörselhallucinationer. Omkring 65 % av personer med schizofrenidiagnos har hörselhallucinationer medan omkring 5-25 % av personer utan diagnos någon gång har hörselhallucinationer. En hörselhallucination är därför varken ett nödvändigt symtom för schizofreni, eller ett symtom på sjukdom. En psykiskt frisk person som har hallucinationer förklarar sinnesintrycket med en intakt verklighetsuppfattning och självuppfattning.[13] En pseudohallucination innebär att den drabbade lätt genomskådar att det är fråga om en falsk varseblivning.

Att utestänga sinnesintryck (sensorisk deprivation) är ett effektivt sätt att framkalla hallucinationer. Enligt en hypotes krävs ett tillräckligt flöde av verkliga sinnesintryck för att hindra hjärnan från att använda interna signaler för sin verklighetsuppfattning.[14] Den amerikanske psykologen Ronald Siegel liknade 1977 detta vid att titta ut genom ett fönster. Så länge det är ljust ute ser man tydligt den yttre världen, men när det blir mörkt får man inte längre någon information utifrån. Då framträder istället det egna rummet som en spegelbild i rutan, och det ser ut som om rummet finns därute.[15]

"Charles Bonnet syndrom" är hallucinationer som drabbar synskadade på grund av brist på synintryck. Sådana hallucinationer kan bestå av enkla mönster, men kan också vara komplexa bilder av figurer, föremål eller landskap.[16] Ungefär 10 % av synskadade eller blinda tros uppleva sådant (vissa källor anger ända upp till 30 %). Många är dock ovilliga att erkänna det, av rädsla för att stämplas som sinnessjuka.[17]

Referenser redigera

 1. ^ de Leede-Smith, Saskia; Barkus, Emma (2013-07-16). ”A comprehensive review of auditory verbal hallucinations: lifetime prevalence, correlates and mechanisms in healthy and clinical individuals”. Frontiers in Human Neuroscience 7: sid. 367. doi:10.3389/fnhum.2013.00367. ISSN 1662-5161. PMID 23882203. PMC: 3712258. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712258/. Läst 9 november 2021. 
 2. ^ [a b] McCarthy-Jones, Simon. ”Sensing the dead is perfectly normal – and often helpful” (på engelska). The Conversation. http://theconversation.com/sensing-the-dead-is-perfectly-normal-and-often-helpful-81048. Läst 9 november 2021. 
 3. ^ ”Hörselhallucinationer - att höra röster”. Bokapsykolog. 21 mars 2021. https://bokapsykolog.se/horselhallucinationer. Läst 10 december 2021. 
 4. ^ Michael Argyle (1 april 1997). ”The psychological perspective on religious experience”. University of Wales Trinity Saint David. https://core.ac.uk/display/96773514?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1. Läst 9 november 2021. 
 5. ^ Ben Alderson-Day (2 april 2016). ”The silent companions”. The Psychologist. The British Psychological Society. Arkiverad från originalet den 9 november 2021. https://web.archive.org/web/20211109122943/https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-29/april/silent-companions. Läst 9 november 2021. 
 6. ^ ”Daring to Hear Voices | Psychology Today” (på engelska). www.psychologytoday.com. https://www.psychologytoday.com/us/blog/culture-mind-and-brain/201604/daring-hear-voices. Läst 9 november 2021. 
 7. ^ ”hallucinate | Etymology, origin and meaning of hallucinate by etymonline” (på engelska). www.etymonline.com. https://www.etymonline.com/word/hallucinate. Läst 9 november 2021. 
 8. ^ Blackmore 2003 sid 307: refererar Slade & Bentall 1998: Sensory Deception: A Scientific Analysis of Hallucination.
 9. ^ Nationalencyklopedin menar att hallucinationer "nästan alltid [är] tecken på psykisk störning".
 10. ^ Blackmore 2003 sid 308: spontana eller orsakade av droger, sjukdom, svält, sömnbrist eller olika rituella aktiviteter.
 11. ^ [a b] Risberg, Angelica (20 februari 2002). ”Tröst att möta den älskade igen”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/trost-att-mota-den-alskade-igen. Läst 9 november 2021. 
 12. ^ Oliver Sacks 2009 What hallucination reveals about our minds (10:46): Om psykotiska hallucinationers anklagande, lockande, hånande mm karaktär.
 13. ^ Blackmore 2003 sid 308: två källor om att var tionde frisk har upplevt någon hallucination.
 14. ^ Blackmore 2003 sid 309: om effekten av att utestänga sinnesintryck.
 15. ^ Blackmore 2003 sid 309: refererar Siegel 1977: Hallucinations i Scientific American 237, 132-40.
 16. ^ ”Charles Bonnet syndrome” (på engelska). nhs.uk. 18 oktober 2017. https://www.nhs.uk/conditions/charles-bonnet-syndrome/. Läst 9 november 2021. 
 17. ^ Sacks 2009: om Charles Bonnet syndrom, dess neutrala innehåll, drabbar 10 % av de synskadade, få vill erkänna det

Övriga källor redigera

Se även redigera