Arbetsmoral är en moralisk princip som förordar flit och hederligt arbete. Begreppet arbetsmoral kan också syfta på en persons eller grupps arbetsvilja.

Propaganda under andra världskriget uppmuntrade till hårt arbete i industrierna.

Enligt Max Webers bok Den protestantiska etiken och kapitalismens anda var protestantisk arbetsmoral avgörande för kapitalismens framväxt i västvärlden. Arbetskritiker kritiserar ibland arbetsmoral.

Se även redigera