Arbetare

person som utför manuellt arbete
För arbetare hos insekter, se arbetare (insekter).

I svensk statistik och politisk debatt räknas de som arbetare (jobbare) vars yrken hör hemma i ett LO-förbunds kollektivavtalsområde. Gränslinjen mellan arbetare och tjänsteman gick länge huvudsakligen mellan industri- och tjänsteproduktion, men allteftersom svenska industriarbetare har blivit mer kvalificerade och fått högre löner så har begreppen glidit ifrån sina namn. I andra länder förekommer skillnader i arbetsrätten för arbetare och tjänstemän och ibland andra grupper såsom statstjänstemän, lantarbetare och anställda vid järnvägen.

En arbetare i Venezuela, 2007.
Textilarbetare i Bangladesh, 2011.

I finlandssvenskan används ibland ordet donare för arbetare, vilket kan härledas från ordet don i betydelsen verktyg.

Marxistisk definitionRedigera

Inom marxismen anses man vara arbetare om man i stort sett saknar inflytande över de tre former av makt och inflytande som sociologen Erik Olin Wright angivit:[källa behövs]

  1. Ägande av kapital.
  2. Beslutanderätt över användningen av produktionsmedlen (exempelvis maskiner och annan teknik).
  3. Rätt att bestämma över och kontrollera andras arbetskraft.

Den marxistiska definitionen av arbetare är således baserad på makt och samhällsfunktion, inte materiell standard.

Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera