Petroleumindustri, även kallat oljeindustri och oljenäring, bedriver en verksamhet som utvinner petroleum i form av olja och gas. Företag som är involverade är petroleumföretag samt leverantörer och underleverantörer till dessa.

Oljeraffinaderi i Kalifornien.

I vissa länder är petroleumindustrin en av de viktigaste näringarna. Den kräver mycket och dyr utrustning och stor bemanning, något som ger positiva ringeffekter. petroleumindustrin är i ett fåtal länder så viktig att den utgör nästan hela nationalekonomin. Exempel på sådana länder är Kuwait och Saudiarabien. Om intäkterna i ett land till största delen kommer från oljeintäkter kallas landet för en Kuwaitekonomi.

Typer av petroleumindustriRedigera

Ofta delas petroleumindustrin in i tre komponenter:

UppströmsindustriRedigera

Uppströmsindustri som prospekterar och producerar råolja och naturgas.

MellanströmsindustriRedigera

Mellanströmsindustri omvandlar, lagrar, säljer och transporterar varor som råolja, naturgaser, flytande naturgaser (huvudsakligen etan, propan och butan) och svavel.

NedströmsindustriRedigera

Nedströmsindustri inkluderar oljeraffinaderier, petrokemiska fabriker, producenter av petroleumprodukter, slutkundsförsäljare och distributörer av naturgaser.

Se ävenRedigera

KällorRedigera