Anstalt används för olika vård- och skolinrättningar. I Sverige är ordet i denna betydelse numera oftast liktydigt med fängelse, fångvårdsanstalt och kriminalvårdsanstalt, medan det i Finland fortfarande allmänt används om vårdinrättningar. Även i Sverige fanns tidigare till exempel vanföreanstalt. En anstalt kan också vara en myndighet, ofta med en väl avgränsad uppgift.

Kriminalvård Redigera

  • Anstalt (kriminalvård) – en institution med eller omhändertagande uppgifter där personer dömda till fängelsestraff sitter berövade sin frihet

Sjukvård och omsorg Redigera

  • Vanföreanstalt – en institutionsvårdsform från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet för vård av barn med svåra rörelseförhinder

Existerande anstalter (myndigheter) Redigera

Nedlagda eller namnändrade anstalter Redigera

Se även Redigera