Anders Eka

svensk jurist och justitieråd

Anders Bror Eka, född 6 september 1961, är en svensk jurist. Han är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2013 och utnämndes 2018 till Högsta domstolens ordförande.

Anders Eka avlade juris kandidatexamen 1987 vid Uppsala universitet och gjorde tingstjänstgöring 1987–1990. Han blev därefter fiskal i Svea hovrätt 1991 och assessor där 1995, var rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1995–1997 och kanslichef i Svea hovrätt 1997–2000, utnämndes till hovrättsråd i Svea hovrätt 2000, var byråchef vid Justitiekanslern 2000–2003, chefsrådman i Stockholms tingsrätt 2003–2004, kanslichef och huvudsekreterare i grundlagsutredningen 2004–2008, hovrättslagman i Svea hovrätt 2009–2010 och lagman i Stockholms tingsrätt 2010–2013. Eka utnämndes 2013 till justitieråd i Högsta domstolen. Han utnämndes 2018 till ordförande i Högsta domstolen, ett ämbete han tillträdde den 1 september 2018.

Företrädare:
Lena Berke
Lagman i Stockholms tingsrätt
2010–2014
Efterträdare:
Stefan Strömberg
Företrädare:
Stefan Lindskog
Högsta domstolens ordförande
2018–
Efterträdare:


ReferenserRedigera