Amoenitates Academicae 'akademiska förlustelser'[1] är titeln på ett verk i flera volymer av Carl von Linné, i vilket hans doktoranders dissertationer publicerades.

Titelblad till första volymen av Linnés Amoenitates Academicae.

Om verketRedigera

Den första volymen kom ut 1749 under titeln "Amoenitates Academicae, seu, Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae.

Sju av de totalt tio volymerna publicerade Linné själv. De sista tre volymerna utgavs av Johann Christian Daniel von Schreber, en elev till Linné, och omfattade bland annat också dissertationer som försvarats under Linnés son.

TillkomsthistoriaRedigera

I oktober 1741 flyttade Carl von Linné med sin familj till Uppsala. Där tog Linné upp sin professur, vilken han utövade fram till några få år före sin död. Han var praeses för 185 dissertationer. Som regel tillskrivs dessa verk Linné själv.

Innehåll i vissa utvalda arbetenRedigera

 • Sponsalia Plantarum (1746) av Johan Gustaf Wahlbom är en kommentar till det femte kapitlet i Linnés

Fundamenta Botanica i vilket sexualsystemet behandlas.

 • Vires Plantarum (1746) av Fredrik Hasselquist är en kommentar till kapitel 12 i Linnés Fundamenta Botanica.
 • Jacob Bjuurs Incrementa Botanices (1753) är en sammanfattning av botanikens historia.
 • I Dissertatio medica, de acetariis, quam, consensus experientiss… (1756) avhandlade Hieronymus von der Burg ämnet sallader ("de acetariis" om salladsväxter) och deras inverkan på kroppen, samt beskriver ett antal lämpliga salladsväxter.

Översikt över dissertationernaRedigera

Försvarad Respondent Titel Volym
1743-06-30? Lars Magnus Klase (1722-1766) Betula nana 1
1744-09-15 Cornelius Hegardt (1715-1772) Ficus 1
1744-12-19 Daniel Rudberg (omkring 1724-1797) Peloria 1
1745-06-08 Henrik Fougt (1720-1782) Corallia Baltica 1
1745-06-18 Barthold Rudolf Hast (1724-1784) Amphibia Gyllenborgiana 1
1745-12-12 Roland Martin (1726-1788) Plantae Martino-Burserianae 1
1745-12-16 Samuel Nauclér (1724-1770) Hortus Upsaliensis 1
1745-12-18 Johan Gustaf Hallman (1726-1797) Passiflora 1
1745-12-20 Erland Tursén (1720-1778) Anandria 1
1745-12-23 Johan Benjamin Heiligtag (1716-1771) Acrostichum 1
1746-05-31 Lars Balk (1726-1790) Museum Adolpho-Fridericianum 1
1746-06-11? Johan Gustaf Wahlbom (1724-1808) Sponsalia Plantarum 1
1746-06-20? Fredrik Hasselquist Vires Plantarum 1
1747-06-15? Carl Magnus Dassow (1719-1751) Nova Plantarum Genera 1
1747-12-22 Mårten Kähler (1727-1773) Crystallorum Generatio 1
1748-06-18 Peter Sundius (1725-1786) Surinamensa (sic) Grilliana 1
1748-06-25 Elias Aspelin (1721-1795) Flora Oeconomica 1
1748-06-30? Olof Andersson Söderberg (1728-1758) Curiositas Naturalis 1
1748-12-09? Gottfrid Dubois (1723-1790) Taenia 2
1749-03-04 Isaac J. Biberg (1726-1804) Oeconomia Naturae 2
1749-03-11 Johan Anders af Darelli (1718-1780) Lignum Colubrinum 2
1749-04-05 Johan Otto Hagström (1716-1792) Generatio Calculi 2
1749-04-08? Jonas Kjernander (1721-1778) Radix Senega 2
1749-11-18 Pehr Löfling Gemmae Arborum 2
1749-12-06 Erik Elff (1718-1761) Haemorrhagiae Uteri Sub Statu Graviditatis 9
1749-12-09 Nils L. Hesselgren (* 1729) Pan Svecicus 2
1750-03-28? Lars Jonasson Montin (1723-1785) Splachnum 2
1750-04-25? Peter Jonas Bergius (1730-1790) Semina Muscorum Detecta 2
1750-06-25 Jonas Sidrén (1723-1799) Materia Medica In Regno Animali 2
1750-12-22 Jonas Petri Halenius (1727-1810) Plantae Rariores Camschatcenses 2
1751-02-23 Jacob Rudberg (1725-1778) Sapor. Medicamentorum 2
1751-10-19 Leonhard Johan Chenon (1732-1808) Nova Plantarum Genera alt 3
1751-11-23 Johan Haartman (läkare) (1725-1787) Plantae hybridae 3
1752-02-19? Johan Georg Beyersten (1717-1804) Obstacula Medicinae 3
1752-02-22 Johan Hiorth (1729-1804) Plantae Esculentae Patriae 3
1752-05-06 Johannes J. F. Wiman Euphorbia 3
1752-05-15 Johan Lindhult (1723-1770) Materia Medica In Regno Lapideo 3
1752-05-15 Sven Brodd (1722-1773) Morbi Ex Hyeme 3
1752-06-09? Carl Fredric Adler Noctiluca Marina 3
1752-06-30? Anders Magnus Wåhlin (1731-1797) Odores Medicamentorum 3
1752-07-17 Samuel Ziervogel (1730-1797) Rhabarbarum 3
1752-10-21 Christopher Eliasson Gedner (1730-1773) Cui Bono 3
1752-11-04 Jonas Gustaf Forsskåhl (1727-1783) Hospita Insectorum Flora 3
1752-11-07 Fredric Lindberg (1733-1779) Nutrix Noverca 3
1752-11-11 Gabriel Emanuel Avelin Miracula Insectorum 3
1752-12-18? Michaël A. Baeckner (1728-1759) Noxa Insectorum 3
1753-05-05 Harald Barck (1722-1782) Vernatio Arborum 3
1753-06-02 Jacob Bjuur (1732-1774) Incrementa Botanices 3
1753-10-03 Johan Christian Höjer (* 1730) Demonstrationes Plantarum In Horto Upsaliensi 1753 3
1753-10-13 Anders Niclas Fornander (1719-1794) Herbationes upsalienses 3
1753-11-14 David Hultman (1732-1798) Instructio Musei Rerum Naturalium 3
1753-12-15 Nils Gahn (1733-1820) Plantae Officinales 4
1753-12-19? Gustaf Jacob Carlbohm (1731-1758) Censura Medicamentorum Simplicium Vegetabilium 4
1753-12-21 Erik Magnus Lindecrantz (1729-1788) Cynographia 4
1754-04-03 Anders Hedenberg (1737-1798) Stationes Plantarum 4
1754-04-03 Isaac Olof Grufberg (1736-1764) Flora Anglica 4
1754-05-11 Olof Stickman (1731-1798) Herbarium Amboinense 4
1754-10-02 Lars Hiortzberg (1727-1789) Methodus Investigandi Vires Medicamentorum Chemica 9
1754-10-12 Pehr Zetzell (1724-1802) Consectaria Electrico-Medica 9
1754-10-23 Carl Fredrik Hoffberg (1729-1790) Cervus Rheno 4
1754-10-30 Isaac Nilsson Palmér (1735-1787) Ovis 4
1754-11-20? Johan Justus Nauman (1735-1778) Mus Indicus 4
1754-12-18 Johan Gustaf Wollrath (1736-1791) Horticultura Academica 4
1754-12-23? Johan Lorens Odhelius (1737-1816) Chinensia Lagerströmiana 4
1755-02-19 Abrahamus Danielis Juslenius (1732-1803) Centuria Plantarum I 4
1755-06-02? Eric Torner (1731-1767) Centuria Plantarum II 4
1755-06-03? Nils Ericsson Dahlberg (1736-1820) Metamorphis (sic) plantarum 4
1755-12-10 Peter Petersson Bremer (1731-1765) Somnus Plantarum 4
1755-12-20 Johan Pfeiffer (1731-1806) Fungus melitensis 4
1756-03-10? Bengt Johan Strand (1738-1790) Flora Palaestina 4
1756-03-24 Nilsson Åmman (1731-1783) Flora Alpina 4
1756-03-31 Alexander Malachias Berger (1737-1804) Calendarium Florae 4
1756-05-05 Anders Magnus Wåhlin (1731-1797) Pulsus Intermittens 9
1756-06-15 Theophilus Erdman Nathorst (1734-1804) Flora Monspeliensis 4
1756-06-17 Peter Engström (1735-1803) Fundamenta Valetudines 4
1756-06-19? Johan von Coelln (1725-1808) Specifica Canadensium 4
1756-06-29 Hieronymus von der Burg (1730-1811) Acetaria 4
1756-12-04 Johan Lyman (1734-1790) Phalaena Bombyx 4
1757-03-02 Carl Daniel Ekmarck (1734-1789) Migrationes Avium 4
1757-05-18 Pehr af Bjerkén den äldre (1731-1774) Morbi Expeditiones Classicae 1756 5
1757-05-21 Anders Boström (1724-1769) Febris Upsaliensis 5
1757-06-02 Jørgen Tyge Holm (1726-1759) Flora Danica 5
1757-06-08 Isaac Svensson (1726-1795) Panis Diaeteticus 5
1757-06-18 Johan Henrik Hager († 1770) Natura Pelagi 5
1757-06-22 Anton Rolandsson Martin Buxbaumia 5
1757-06-23 Johan Carl Nyander (1734-1814) Exanthemata viva 5
1757-09-28 Bogislaus Hornborg (1739-1789) Transmutatio Frumentorum 5
1757-11-16 Magnus Gabriel Österman (1730-1794) Culina Mutata 5
1758-03-22? Johan Georg Colliander (1728-1796) Spigelia Anthelmia 5
1758-05-10? Johan Christian Peter Petersen (1739-1774) Cortex Peruvianus 9
1758-05-23 David Magnus Virgander (1734-1783) Frutetum Svecicum 5
1758-06-13 Jonas Theodor Fagraeus (1729-1797) Medicamenta Graveolentia 5
1758-07-15 Eric Olof Rydbeck (1729-1797) Pandora Insectorum 5
1759-02-21? Johan Pilgren (1735-1782) Senium Salomoneum 5
1759-03-14 Augustin Loo (1736-1772) Auctores Botanici 5
1759-05-09 Eric Anders Nordblad (1739-1810) Instructio Peregrinatoris 5
1759-05-16 Engelbert Jörlin (1733-1810) Plantae Tinctoriae 5
1759-05-23 Albrect Bäck (1737-1791) Animalia Composita 5
1759-05-30 Carl Henriksson Wännman (1733-1797) Flora Capensis 5
1759-06-20 Jacob Hidén (1731-1769) Ambrosiaca 9
1759-06-30? David Davidsson Pontin (1733-1809) Arboretum Svecicum 5
1759-11-28 Gabriel Elmgren (1730-1765) Plantarum Jamaicensium Pugillus 5
1759-12-05 Johan Schröder (1727-1764) Genera Morborum 6
1759-12-12 Christian Ludvig Ramström (1727-1764) Generatio Ambigena 6
1759-12-22? Carl Gustaf Sandmark (1738?-1769) Flora Jamaicensis 5
1759-12-22 Johan Victor Siefvert (1738-1791) Aer Habitabilis 5
1759-12-24? Bengt Berzelius (1739-1777) Nomenclator Botanicus 5
1759-12-24 Jacob Lindh (173?-1778) Pingvedo Animalis 5
1760-03-29 Henric Christian Daniel Wilcke (1739-1788) Politia Naturae 6
1760-06-14 Johann Christian Daniel von Schreber Theses Medicae 6
1760-09-06 Christian Emmanuel Hoppius (* 1736) Anthropomorpha 6
1760-10-15 Christian Fredrik Rosenthal (1740-1810) Flora Belgica 6
1760-12-20? Pehr Jerlin (1739-1773) Macellum Olitorium 6
1760-12-22 Henrik Ullmark (1740-1771) Prolepsis Plantarum 6
1760-12-22? Jacob Printz (1740-1779) Plantae Rariores Africanae 6
1761-02-18 Eric Vigelius (1730-nach 1797) Diaeta Acidularis 6
1761-04-07? Olof Reinhold Alander (* 1739) Inebriantia 6
1761-12-16 Henric Sparschuch (1742-1786) Potus Coffeae 6
1762-06-16 Johan Gustaf Acrel (1741-1801) Morsura Serpentum 6
1762-06-22 Johan Elmgren (1740-1794) Termini Botanici 6
1762-06-23 Johan Peter Falck Planta Alströmeria 6
1762-06-25 Birger Martin Hall (1741-1815) Nectaria Florum 6
1762-10-16 Johan Martin Gråberg (1741-1793) Fundamentum fructificationis 6
1762-12-18 Johan Martin Reftelius (1740-1799) Reformatio Botanices 6
1762-12-20? Knut Augustin Lenaeus (1738-1799) Meloe Vesicatoria 6
1763-05-27 Jöran Rothman Raphania 6
1763-05-28 Carl Magnus Blom (1737-1815) Lignum Quassiae 6
1763-06-11 Johan Salberg (1741-1810) Fructus Esculenti 6
1763-06-22 Johan Jakob Ferber (1743-1790) Disquisitio De Prolepsi Plantarum 6
1763-06-23 Boas Johansson (1742-1809) Centuria Insectorum Rariorum 6
1763-12-23 Christian Lado (1741-nach 1770) Motus Polychrestus 7
1764-05 Alexander von Karamyschew (1744-1791) Necessitas Promovendae Historia Naturalis In Rossia 7
1764-05-06? Daniel Weser (1743-1784) Hirudo 7
1764-06-20? Jonas Carl Tengborg (1740-1788) Hortus Culinaris 7
1764-12-19 Peter Bergius (1740-1819) Spiritus Frumenti 7
1764-12-20? Johan Öhrqvist (* 1738) Diaeta Aetatum 7
1764-12-22 Wilhelm Le Moine (omkring 1735-1790) Opobalsamum Declaratum 7
1765-05-04 Anders Petrus Bäckman (1744-1766) Fundamenta ornithologica 7
1765-06-12 Carl Ribben (1734-1803) Fervidorum Et Gelidorum Usus 7
1765-06-15 Nils Skragge (1738-1787) Morbi Artificum 7
1765-06-17 Isaac Uddman (1731-1781) Lepra 7
1765-06-18 Anton Hoffman (1739-1782) Potus Chocolatae 7
1765-12-07 Pehr Cornelius Tillæus (1747-1827) Potus Thaeae 7
1766-02-26 Peter Strandman (1743-1779) Purgantia Indigena 7
1766-05-17 Matvej Ivanovitj Afonin (1739-1810) Usus Historiae Naturalis In Vita Communi 7
1766-06-21 Abraham Österdam (1745-1776) Siren Lacertina 7
1766-12-10 Johan Gabriel Bergman (1732-1793) Cura Generalis 7
1766-12-17 Andreas Henricsson Berlin Usus Muscorum 7
1767-03-06? Johan Carl Roos (1745-1828) Mundus Invisibilis 7
1767-05-13 Johan Gråberg (1741-1793) Haemoptysis 9
1767-06-02 Carl Peter Thunberg Venae Resorbentes 9
1767-06-14? Anders Johan Blad (1748-1834) Fundamenta Entomologiae 7
1767-06-27 Henric Gahn (1747-1816) Fundamenta Agrostographiae 7
1767-06-30 Carl Gustaf Laurin (1737-1773) Menthae Usus 7
1767-12-16 Johan Adolph Wadström (1748-1809) Metamorphis (Sic) Humana 7
1767-12-19 Adolph Fredric Wedenberg (1743-1828) Varietas Ciborum 7
1768-02-27 Henrik Tonning (1732-1796) Rariora Norvegiae 7
1768-06-11? Johan Grysselius (1738-1788) Medicus Sui Ipsius 8
1768-06-15 Jöns Flygare (1746-1806) Coloniae Plantarum 8
1768-11-05 Carl Henriksson Wänman (1733-1797) Morbi Nautarum Indiae 8
1768-11-30 Anders Sparrman Iter In Chinam 7
1769-12-23 Carl Johan Luut (1746-1816) Flora Åkeröensis 8
1770-12-19 Johan A. Dahlgren (1744-1797) Erica 8
1771-05-29 Georg Hallenberg (1746-1814) Dulcamara 8
1771-06-26 Daniel Henric Söderberg (1750-1781) Pandora Et Flora Rybyensis 8
1771-06-29 Adolph Murray (1751-1803) Fundamenta Testaceologiae 8
1771-12-11 Pehr Cornelius Tillæus (1747-1827) Febrium Intermittentium Curatio Varia 9
1772-04-29 Jonas Ullholm (1746-1819) Respiratio Diaetetica 8
1772-05-23 Ernst Joachim (Magnus) von Heidenstam (1745-1803) Haemorrhagia Ex Plethora 9
1772-05-26 Sven Anders Hedin (1750-1821) Fraga Vesca 8
1772-06-05 Johan Lindwall (1743-1796) Observationes In Materiam Medicam 8
1772-06-27 Christian Ernst Boecler (1742-1800) Suturae Vulnerum 9
1774-09 Johan Hornborg (* 1750) Planta Cimicifuga 8
1774-11-26? Petrus Holmberger (1745-1807) Esca Avium Domesticarum 8
1774-12-03 Johan Adolph Dahlgren (1744-1797) Marum 8
1774-12-16 Daniel Wickman (1741-1800) Viola Ipecacuanhae 8
1775-06-23 Jacob Alm (1754-1821) Plantae Surinamenses 8
1775-10-25 Johan Peter Westring (1753-1833) Ledum Palustre 8
1775-11-15 Georg Eberhard Georgii (1755-1816) Opium 8
1775-11-22? Ernst Diedrich Salomon (1746-1790) Scorbutus 9
1775-11-22 John Rotheram (1751-1804) Medicamenta Purgantia 9
1775-11-25? Nils Avellan (1749-1780) Perspiratio Insensibilis 9
1775-11-29 Sven Anders Hedin (1750-1821) Canones Medicae 9
1775-12-18 Anders Dahl Bigae Insectorum 8
1776-06-22 Erik Acharius Planta Aphyteia 8

UtgåvorRedigera

 • volym 1: 1. utgåvan, Stockholm und Leipzig, 1749, 2. utgåvan, Erlangen, 1787
 • volym 2: 1. utgåvan, Stockholm, 1751; 2. utgåvan, Stockholm, 1762; 3. utgåvan, Erlangen, 1787
 • volym 3: 1. utgåvan, Stockholm, 1756; 2. utgåvan, Erlangen, 1787
 • volym 4: 1. utgåvan, Stockholm, 1759; 2. utgåvan, Erlangen, 1788
 • volym 5: 1. utgåvan, Stockholm, 1760; 2. utgåvan, Erlangen, 1788
 • volym 6: 1. utgåvan, Stockholm, 1763; 2. utgåvan, Erlangen, 1789
 • volym 7: 1. utgåvan, Stockholm, 1769; 2. utgåvan, Erlangen, 1789
 • volym 8: 1. utgåvan, Erlangen, 1785
 • volym 9: 1. utgåvan, Erlangen, 1785
 • volym 10: 1. utgåvan, Erlangen, 1790

KällorRedigera

 1. ^ Kungl. biblioteket, Amoenitates academicae Arkiverad 6 januari 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ Linnés apostlar Arkiverad 1 september 2009 hämtat från the Wayback Machine.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.

WeblänkarRedigera

Länkar till volymerna hos Google BooksRedigera

Externa länkarRedigera