Niclas "Nils" Skragge, född 1738, död 1787, var en svensk hovläkare. Han disputerade 1765 för Carl von Linné.

Nils Skragge förekommer i Agneta Pleijels roman från 2006, Drottningens chirurg, som antagonist till huvudpersonen Herman Schützercrantz. I romanen beskrivs hur drottningens morian Faeton avlider efter feldiagnosticering av Skragge vilket leder till en offentlig konflikt mellan honom och Schützercrantz. Skragge går i svaromål och kallar Schützercrantz debattinlägg för "Sällsynt missfoster" i sitt svarsinlägg Sällsynt missfoster öpnat af N. Skragge.

Bibliografi i urvalRedigera

  • Skragge, Nils (1771). Echo, från Drottningholm och Svartsjö, af Stockholms klagorop, öfver högstsalig hans majestäts konung Adolph Friedrics högstbeklageliga död; samladt och framfördt, af N.S. Stockholm, tryckt i f.d. Grefingska tryckeriet. År 1771.. Stockholm. Libris 2430412 
  • Skragge, Nils (1769). Nosologia Drotningholmensis, eller Berättelse om de märkeligare sjukdomar omkring Drottningholm sedan år 1763. Första delen: om dem, som mäst och wärst hafwa grasseradt; jämte några medicinska händelser, til widare uplysning samlade af Niclas Skragge ... Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, år 1769.. Stockholm. Libris 2412929 
  • Skragge, Nils (1770). Swar uppå kongl. swenska wetenskaps-academiens fråga, om bästa sättet at förekomma och bota all slags frisel, så wäl hos barnsängs-hustrur, som andra: under devisen: Sat cito sat bene, framgifwit år 1769, af Nils Skragge .... Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1770.. Libris 2411841 
  • Skragge, Nils (1771). Sällsynt missfoster. Stockholm. Libris 2118604 

Externa länkarRedigera