Ammoniumnitrat

salt av ammonium och nitratjoner

Ammoniumnitrat (NH4NO3) är ett salt av ammonium och nitrat-joner.

Ammoniumnitrat
Ammoniumnitrat
Molekylmodell
Systematiskt namnAmmoniumnitrat
Kemisk formelNH4NO3
Molmassa80,043 g/mol
UtseendeVita kristaller
CAS-nummer6484-52-2
SMILES[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Egenskaper
Densitet1,725 g/cm³
Löslighet (vatten)1500 g/l (20 °C)
Smältpunkt169,6 °C
Kokpunkt210 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
NFPA 704

0
2
3
OX
LD502085–5300 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Egenskaper redigera

Ammoniumnitrat är ett oxidationsmedel som bildar explosiva blandningar med brännbara material (till exempel alkoholer och oljor).

Ämnet är vattenlösligt, men hydreringen är endoterm, vilket gör att lösningen kyls ner kraftigt.

Ammoniumnitrat som upphettas till över 200 °C sönderfaller till lustgas (N2O) och vattenånga. Sönderfallet är exotermt och kan starta en kedjereaktion.

 

Framställning redigera

Kommersiellt tillverkad ammoniumnitrat framställs genom att leda ammoniak-gas (NH3) genom koncentrerad salpetersyra (HNO3).

 

Reaktionen är häftig och exoterm och kräver mycket kylning.

När lösningen har stabiliserat sig kokas överflödigt vatten bort och ammoniumnitratet formas till granulat eller pellets som sedan torkas ytterligare och förses med en skyddande hinna.

Användning redigera

Ammoniumnitrat blandat med dieselolja kallas ANFO och är ett billigt, stabilt och välanvänt sprängämne. Blandningen kan fås att detonera med en mekanisk chock (tryckvåg). I normala fall räcker det inte med en sprängkapsel, utan en primer bestående av exempelvis pentyl, dynamit eller annat sprängkapselkänsligt sprängämne måste användas.

På grund av den endoterma reaktionen med vatten används ammoniumnitrat bland annat i kylpåsar för engångsbruk.

Ammoniumnitrat används också som konstgödsel.

Se även redigera