Altaiska språk är en omstridd språkfamilj som av vissa lingvister[vilka?] anses innefatta turkspråk, mongolspråk och manchu-tungusspråk, totalt närmare 60 språk talade av omkring 167 miljoner människor. Dessa språkfamiljer visar gemensamma nämnare i vokalharmoni, agglutination och avsaknad av genus. De har många likartade ord, däribland pronomen, som är ovanliga som lånord. Likheterna anses dock ofta vara ett resultat av språkförbund. Även japanska och koreanska har stundom räknats som besläktade med altaiska språk. Under 1800-talet ansågs de altaiska språken höra ihop med de uraliska språken som de uralaltaiska språken, men detta är numera vanligen förkastat. Namnet på språkfamiljen kommer av Altaibergen.

Stamträd för de altaiska språken enligt Ethnologue[1]:

 Altaiska språk 
 Mongolspråk 
 Östlig 
 Dagur 

Daur Mongour 

BonanDongxiskagKangjiaTuYugur, Öst [[Oirat-Khalkha]] 

[[Khalkha-Buriat]]Oirat-Kalmyk-Darkhat
 Västlig 

Mogholi
 Manchu-tungusspråk 
 Nordlig 
 Even 

Even Evenki 

EvenkiOroqen Negidal 

Negidal
 Sydlig 
 Sydöst 

NanajUdihe Sydväst 

JurchenManchuXibe

 Turkspråk 
 Bolgar 

Tjuvasjiska Östlig 

Ainu[ifrågasatt uppgift]TjagataiskaIli TurkiUyghurUzbekiska, nordligUzbekiska, sydligYugur, väst Nordlig 

Altai, NordligAltai, SydligDolganKaragasKhakasShorTuvaJakutiska Sydlig 
 Azerbaijanska 

Azerbaijanska, nordligAzerbaijanska, sydligQashqaiKhalajturkiskaSalchuq Turkiska 

Balkan Gagauz-turkiskaGagauzKhorasaniturkiskaTurkiska Turkmeniska 

Turkmen
KrimtatariskaSalar Västlig 
 Aralo-Kaspiska 

KarakalpakKazakhKyrgyzNogai Ponto-Kaspiska 

BalkarKaraimKrimchakKumyk Uraliska 

BashkortChulymTatar

Urum
Referenser redigera

Externa länkar redigera