Ethnologue

databas av världens språk som publiceras på webben och i skrift

The Ethnologue: Languages of the World är en översikt över många av världens språk som utges i bokform och på Internet av SIL International (tidigare känt som "Summer Institute of Linguistics"). SIL är en kristen organisation som studerar språk för att kunna utbilda missionärer till språkens talare.

Ethnologue innehåll statistik för 7 413 språk (utgåvan från år 2009) med antal talande, geografisk placering, dialekter, lingvistisk placering, tillgång till Bibeln etc.

Ethnologue tilldelar alla uppräknade språk en trebokstavsförkortning.

Ethnologues neutralitet som vetenskapligt verk är omstridd, särskilt vad gäller språk med anknytning till Bibeln och abrahamitisk religion. Ibland prisas dock Ethnologue för sin neutralitet, eftersom den ger många alternativa namn för språk.

Externa länkar redigera