Alf Hugo Gerhard Kjellén, född 30 april 1902 i Stockholm, död 16 november 1986 i Danderyd, var en svensk litteraturhistoriker.

Alf Kjellén var son till bankkamreraren Gerhard Kjellén och Lily Petschler samt brorson till statsvetaren och politikern Rudolf Kjellén. Han växte upp i Stockholm och studerade vid Uppsala universitet där han blev filosofie kandidat 1924 varefter han fortsatte sina studier i Stockholm. År 1932 utnämndes han till docent i litteraturhistoria vid Stockholms högskola.

Som litteraturvetare forskade han främst om upplysningens och romantikens författare, och med komparativ metod anlade han en sociologisk och psykologisk infallsvinkel på bland andra Anders Fryxell och Johan Henric Kellgren.

BibliografiRedigera

  • Bakom den officiella fasaden: en studie över Carl David af Wirséns personlighet'. Stockholm, Almqvist & Wiksell international, 1979 ; "Stockholm studies in history of literature"
  • Flanören och hans storstadsvärld: synpunkter på ett litterärt motiv. Stockholm, Almqvist & Wiksell international, 1985; "Stockholm studies in history of literature"
  • Emilie Flygare-Carlén: en litteraturhistorisk studie. Stockholm, Bonnier, 1932.
  • Bellman som bohem och parodiker: studier i hans diktning. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1971; "Stockholm studies in history of literature"
  • Den svenska opinionen inför det sociala läget 1846-1848. Stockholm, 1945.
  • Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen. Stockholm, 1937-1950.
  • Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen. Deltitel 1, Till omkring 1844. Stockholm, 1937.
  • Diktaren och havet: Drift- och drömsymbolik i svenskspråkig lyrik 1880-1940. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1957; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien.
  • Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen. Deltitel 2, 1844-1848 : från patriarkalism till marxism. Stockholm, 1950.
  • I Festskrift tillägnad Gunnar Castrén den 27 december 1938. Helsingfors 1938. Alf Kjellén, Några anteckningar om den politiska bakgrunden till "Ljusets fiender". - Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland.