Aleksandra Ålund, född Vrlika 15 mars 1945 i Jugoslavien, är sociolog och professor emerita, verksam vid REMESO, Linköpings universitet, i Norrköping.

Aleksandra Ålund
Född15 mars 1945 (75 år)
Vrlika , Jugoslavien
Yrke/uppdragProfessor
Känd förProfessor vid Linköpings Universitet

Aleksandra Ålund disputerade i sociologi 1978, vid Umeå universitet på avhandlingen Migration och sociala förändringsprocesser. Hon har bland annat tidigare varit verksam vid Umeå Universitet och Sydjysk Universitetscenter (Danmark). Ålund har under sin karriär varit mycket influerad av och vidareutvecklat teoribildningar inom internationell migration, kultursociologi, genus [1] och aktivism. Senare forskningsprojekt inkluderar nationella och internationella sociala- och rättviserörelser.

Ålunds tidigare verk handlar om etnicitet och klass[2] samt jämförande perspektiv på etnicitet och migration i Jugoslavien, Danmark och Sverige. [3] Ålund har kontinuerligt uppmärksammat samtida mångkulturalism [4] och multikultiungdom [5] Hennes senare arbete handlar om antirasism och urbana rättviserörelser.[6]

Ålund har varit ledamot av Integrationsverkets styrelse (1997-2007). Hon har varit ordförande i den svenska Unescorådets samhällsvetenskapliga program MOST (Management of Social Transformations) 2005-2007 och därefter ledamot (2007-2015). Ålund har också varit vetenskapligt råd till en rad svenska myndigheter (Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Folkhälsoinstitutet) ingått i organisationskommittén i programutskottet om Kvinnor hälsa vid Folkhälsoinstitutetet (1992) samt medverkat i Maktutredningen, med bidrag om multikulturalism, demokrati och invandrarnas maktställning i Sverige.

ReferenserRedigera

  1. ^ Ålund, Aleksandra (1991). Lilla Juga; Etnicitet, familj och kvinnliga nätverk. Carlssons 
  2. ^ Ålund, Aleksandra (1985). Skyddsmurar; Etnicitet och klass i invandrarsammanhang. Liber 
  3. ^ Ålund, Alekandra; C-U Schierup (1987). Will They Still be Dancing? Integration and Ethnic Transformation among Yugoslav Immigrants in Scandinavia. Almqvist &Wiksell International 
  4. ^ Ålund, Aleksandra; C-U Schierup (1991). Paradoxes of Multiculturalism: Essays on Swedish Society. Avebury 
  5. ^ Ålund, Aleksandra (1997). Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet. Studentlitteratur 
  6. ^ Ålund, Aleksandra; Peter Lang, Carl-Ulrik Schierup och Anders Neergaard. Reimaginering the Nation; Essays on Teenty-First- Century Sweden .

Externa länkarRedigera