Integrationsverket var en svensk statlig myndighet med säte i Norrköping.

Bildande

redigera

Integrationsverket bildades i juni 1998 efter beslut av Sveriges riksdag 1997. Den främste förespråkaren för bildandet av verket var Leif Blomberg, som var biträdande inrikesminister och ansvarig för integrationsfrågor i regeringen. Bildandet av Integrationsverket skedde efter beslut av den socialdemokratiska regeringen 1997 vilket stöddes av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De övriga riksdagspartierna var ihärdiga motståndare till Integrationsverket under hela dess existens.

Uppdrag och verksamhet

redigera

Verkets uppgifter var att ge kunskap om hur integrationen utvecklats i det svenska samhället. Verket skulle även följa upp och utvärdera vad som gjorts på integrationsområdet samt stödja kommunernas insatser för nyanlända invandrare. Integrationsverket införde och använde i samarbete med International Labour Organization (ILO) år 2006 en experimentmetod, praktikprövning, för att empiriskt visa graden av arbetsmarknadsdiskriminering i Sverige.[1] Verket byggde upp en nationell kunskapsbank om arbetet mot rasism, främlingsfientlighet samt etnisk diskriminering, och presenterade den på webbsidan "Sverige mot rasism".[2]:19

Organisation och generaldirektörer

redigera

Lars Stjernkvist var myndighetens förste generaldirektör. Myndighetens andra och sista ordinarie generaldirektör var Andreas Carlgren, som utnämndes till miljöminister i oktober 2006. Därefter leddes Integrationsverket av den tillförordnade generaldirektören Lena Bernström. Integrationsverket var den statliga myndighet som hade störst andel anställda med utländsk bakgrund, bland annat var två personer i verksledningen födda utanför Europa.

Nedläggning

redigera

När Centerpartiet kom i regeringsställning 2006 ändrade partiet ståndpunkt om verket och deltog i beslutet om en nedläggning.

Integrationsverket lades ned den 1 juli 2007, efter ett regeringsbeslut den 8 mars 2007. Lena Häll-Eriksson ansvarade för avvecklingen som chef för den tillfälligt inrättade Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket.

Delar av verksamheten finns numera vid andra myndigheter:

Övrig verksamhet har avvecklats.

Källor

redigera

Externa länkar

redigera