Abilds kyrka

kyrkobyggnad i Falkenbergs kommun

Abilds kyrka är en kyrkobyggnad belägen 18 km öster om centralorten i Falkenbergs kommun. Kyrkan tillhör sedan 2010 Susedalens församling (tidigare Abilds församling) i Göteborgs stift.

Abilds kyrka
Kyrka
Abilds kyrka i oktober 2011.
Abilds kyrka i oktober 2011.
Land Sverige Sverige
Län Hallands län
Stift Göteborgs stift
Församling Susedalens församling
Koordinater 56°56′19.7″N 12°43′18.9″Ö / 56.938806°N 12.721917°Ö / 56.938806; 12.721917
Material Vitputsad gråsten
Invigd 1100- eller 1200-talet
Bebyggelse‐
registret
21300000018289

Kyrkans historia Redigera

Kyrkan äldsta delar är från 1100- eller 1200-talet. Den skall tidigare ha kallats Sankt Johannes kyrka efter Johannes döparen.

1300-talet Redigera

Från 1300-talet är Sankt Johannes kyrkas historia sammanlänkad med godset Hjuleberg. I slutet av 1200-talet börjar Hjulebergs kända historia och på 1300-talet ägdes egendomen av bland annat de danska kungaättlingarna greve Nils och greve Jakob. I slutet av århundradet blev ätten Thott ägare till egendomen i 250 år. Bland medlemmarna fanns åtskilliga riksråd och stormän i det dåvarande Danmark.[1]

1400-talet Redigera

På 1400-talet härjades och brändes Hjuleberg och bygden åtminstone tre gånger, men kyrkan verka att ha skonats. År 1446 stod Åge Axelsson Thott, som då ägde Hjuleberg, inför Viske häradsrätt anklagad för våld och orättvisa mot folket bygden, framför allt mot en viss Nils Belye. Detta är första gången Abilds kyrka nämns i skrift.[1]

1500- och 1600-talet Redigera

Kyrkklockan är daterad till 1558 och enligt inskriptionen lät Olaus Thott gjuta den med sockenmännens hjälp. Från 1500-talet är troligen också det murade gravkor, som finns under kyrkans kor. Där skall ett tiotal av ätten Thott ha fått sitt sista vilorum. En vapensköld från den här tiden, ett så kallat begravningsvapen, hängde tidigare i kyrkan men förvaras nu på Hjuleberg.[1] Ätten Lilliehöök på det närbelägna godset Hjuleberg hade patronatsrätt över kyrkan från 1658 till 1927.

Dagens kyrkobyggnad Redigera

Åren 1665-1675 utvidgades kyrkan åt öster och blev därmed dubbelt så stor. Vid norra sidan uppfördes då en byggnadsdel med gravkor i undervåningen och herrskapsbänk på övervåningen. Kyrktornet av trä tillkom troligen på 1600-talet och försågs med tornur1700-talet. Vid en renovering 1927 byggdes gravkoret om till sakristia. En invändig renovering genomfördes 1998 då bänkar och väggar målades och golvet slipades.

I kyrkan finns Thottska gravkammaren och Lilliehöökska gravkoret där medlemmar av ätterna Thott och Lilliehöök finns begravda.

Takmålningar Redigera

Takmålningarna, liksom målningen av flera inventarier, är utförda 1767 av Johan Adolf Spaak. De tillkom på privat initiativ och bekostades av Hans Adolph Lilliehöök som vid den tiden var kyrkans patronus. Det är anledningen till att målningarna nästan uteslutande är av dekorativ karaktär, utan de vanliga bibliska motiven. Arbetet är utfört i rokokostil med kraftiga akantusblad. Vid en renovering på 1880-talet byttes en stor del av takbrädorna ut. Dessutom målades taket över inte mindre än sex gånger. Genom en restaurering 1927 togs målningarna i långhusets östra gavelparti fram och 1952 resten av befintlig målning i koret och långhuset. Restaureringen utfördes av Thorbjörn Engblad, som även rekonstruerade de genom utbyte av bräder förlorade partierna, vilka markerats med en ram och daterats 1952.

Inventarier Redigera

Större delen av kyrkans inventarier är från 1600-talet.

Orgel Redigera

Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Borduna 16´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´ I/P
Principal 8´ Salicional 8' II/P
Flöjt harmonik 8' Saicional 8' II/I
Oktava 4' Crescendosvällare
Oktava 2'

Referenser Redigera

  1. ^ [a b c] Abilds Kyrka. Margit Jörgensen. red. Abilds kyrka, en resa i tiden. 
  2. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773) (på svenska). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 295. Libris 2413220 
  3. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008. https://orgeldatabas.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=9&u=1&f=335&l=sv&sectsel=detail&id_nr=3608. Läst 22 september 2018. 

Vidare läsning Redigera

  • Ahlqvist, Gert (2011). ”Den unika kopplingen mellan Abilds kyrka och Hjuleberg”. Hallandsbygd 2011/2012(53),: sid. 96-101  : ill. 0440-1263. ISSN 0440-1263.  Libris 12452227
  • Clarke, Malin (2017). Abilds kyrka : ombyggnad av altare  : rapport över renovering  : Abilds kyrka, Abilds socken, Falkenbergs kommun. Kulturmiljö Halland ; 2017 :7. Halmstad: Kulturmiljö Halland. Libris 22260000 
  • Jansson, Bror (1959). Abilds kyrka. Falkenberg: tr. Hallands nyheter. Libris 756241 
  • Svensson, Sven-Olof (2014). ”Klockdyket och sägner kring Abilds kyrka”. Hallandsbygd 2014/2015(56),: sid. 91-95  : ill. 0440-1263. ISSN 0440-1263.  Libris 18235863

Externa länkar Redigera