Labetalol, säljs i Sverige under namnet Trandate, är ett läkemedel som används vid hypertoni (högt blodtryck) och skiljer sig från vanliga betablockerare genom att innehålla alfa-receptorblockerare utöver de vanliga beta-receptorblockerarna. Labetalol finns som både tablett och injektionsvätska. Det är relativt vanligt att använda som intravenös injektion om blodtryck snabbt behöver sänkas.

Strukturell formel utan stereokemi

Biverkningar redigera

Vanliga biverkningar är bland annat huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och hjärtsvikt.

Stereokemi redigera

Labetalol innehåller två stereogena centra och består av fyra stereoisomerer. Detta är en blandning av (R,R ), ( S,R), (R,S) - och (S,S)-formuläret:

Stereoisomerer av Labetalol
 
CAS-Nummer: 75659-07-3
 
CAS-Nummer: 83167-24-2
 
CAS-Nummer: 83167-32-2
 
CAS-Nummer: 83167-31-1

Referenser redigera

”Labetalol på Fass”. https://www.fass.se/LIF/substance?userType=2&substanceId=IDE4POEXUAKOAVERT1. Läst 25 maj 2013.