Racemat är en blandning, som innehåller lika delar (1:1) av ett kemiskt ämnes höger- och vänstervridande enantiomerer – det vill säga av de molekyler, som ser ut som varandras spegelbilder – i sin tredimensionella struktur.

Exempel, racemetorfan Redigera

Ett exempel på läkemedel som är racemat är racemetorfan, som är narkotikaklassad.

 
Strukturformel för dextrometorfan.
 
Strukturformel för levometorfan

Se även Redigera