2-Naftol är ett färglöst, sidenglänsande, kristallinskt ämne, eller ett kristallinskt pulver med svag lukt och brännande smak. Det är svårlösligt i vatten, men lättlösligt i eter, kloroform, alkohol och i feta oljor.

2-Naftol
Struktur 2-naftol3D-modell
Systematiskt namnNaftalen-2-ol
Övriga namnBeta-naftol
Kemisk formelC10H8O
Molmassa144,17 g/mol
UtseendeFärglös kristallinsk massa
CAS-nummer135-19-3
Egenskaper
Densitet1,217 g/cm³
Löslighet (vatten)0,74 g/l (20 °C)
Smältpunkt123 °C
Kokpunkt285 °C
Faror
HuvudfaraSkadlig vid inandning eller sväljning
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Det löses även i alkalihydroxidlösningar under bildande av salter. Blandas en mättad lösning med lika volym ammoniak erhåller vätskan en svag, blåaktig fluorescens.

Genom tillsats av järnklorid till en vattenlösning av 2-naftol antar denna en grönaktig färg som försvinner efter en tid och en vit fällning uppstår.

Ämnet är en isomer av 1-naftol med skillnad i hydroxylgruppens placering på naftalen.

FramställningRedigera

2-Naftol framställs genom inverkan av koncentrerad svavelsyra på naftalen vid en temperatur av 200 °C, varvid 2-naftalensulfonsyra erhålls, som behandlad med natriumhydroxid ger naftolnatrium ur vilken 2-naftol frigörs med saltsyra.

AnvändningRedigera

2-Naftol är en viktig mellanprodukt vid tillverkning av s.k. naftolfärgämnen, som används inom bomullsfärgerier och har hög färgäkthet.

2-Naftol har också användning inom medicinen.

KällorRedigera

  • Meyers varulexikon, Forum, 1952


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.