Handled, radiokarpalled (latin: articulatio radiocarpea) är i människans kropp den flexibla och smala leden mellan underarmen och handen.

Höger handleds baksida.
Höger handleds baksida.
Höger handleds framsida.
Höger handleds framsida.
Höger handled, baksida respektive framsida.
Bilder: Brian C. Goss / Wikimedia Commons. (PD)
Handledens ligament.
Handledens ligament.
Handledens ligament.
Handledens ligament.
Handledens ligament, fram- och baksida.
Illustration: Gray's Anatomy, 1918. (PD)

Handleden består egentligen av flera leder av olika typ. Den viktigaste är radiokarpalleden mellan strålbenet (radius) (samt i begränsad omfattning armbågsbenet (ulna) och handloven (carpus). Tillsammans med handlovens leder medger radiokarpalleden utsträckning (extension/dorsalflexion) och nedsänkning (flexion/volarflexion) av handen på nästan 90°. Dessutom finns en rörlighet i sidled (adduktion/ulnarföring samt abduktion/radialföring) på 20° respektive 40°.

Förutom radiokarpalleden finns leder mellan handlovens ben (art. intercarpea); en genomgående led mellan de proximala och distala handlovsbenen (art. mediocarpea); samt en led (art. carpometacarpea) mellan handloven och mellanhandens (metacarpus) fyra ulnara metakarpalbenen.

Tummens (pollex) rotled (art. carpometacarpea pollicis) har en helt självständig ledhåla och ingår därför inte i handleden.

Handboll och armbrytning är sporter som förknippas med starka handleder.

Se även redigera

Referenser redigera

  • Anatomisk atlas, Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari C. Toverud, Liber, ISBN 91-47-00091-0
  • Rörelseapparatens anatomi, Finn Bojsen-Møller, Liber, ISBN 91-47-04884-0