En ämbetsstav är ett insignium i form av en stav som kännetecknar ämbete eller rang. Exempel är monarkens spira, biskopens kräkla, generalens kommandostav eller liljestaven (eller liljespira) som förekommer under svenskt 1200-tal och kan ha varit ett attribut för jarlämbetet.

Ämbetsstavar kan avbildas bakom innehavarens heraldiska vapen (så kallad timbrering).

I Sverige har ämbetsstavar använts av borgmästare[1] och av vissa officianter vid Kungliga hovstaterna och Kungl. Maj:ts orden.[2]

Se även Redigera

Referenser Redigera