Zebibyte (ZiB) är en informationsenhet som motsvarar 1 180 591 620 717 411 303 424 (270 = 10247) byte. Namnet kommer av det binära prefixet zebi (Zi) och byte (B). Enheten ingår inte i SI, men däremot i IEC.

Multipler av byte
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobyte kB 103 Kibibyte KiB (KB) 210
Megabyte MB 106 Mebibyte MiB 220
Gigabyte GB 109 Gibibyte GiB 230
Terabyte TB 1012 Tebibyte TiB 240
Petabyte PB 1015 Pebibyte PiB 250
Exabyte EB 1018 Exbibyte EiB 260
Zettabyte ZB 1021 Zebibyte ZiB 270
Yottabyte YB 1024 Yobibyte YiB 280
Ronnabyte RB 1027
Quettabyte QB 1030

Prefixet zebi var ursprungligen inte en del av systemet för binära prefix, men lades till – tillsammans med prefixet yobi – av IEC i augusti 2005.[1]

Zebibyte är relaterat med enheten zettabyte, som antingen definieras som en zebibyte eller en triljard byte. Zebibyte kan användas istället för zettabyte när man vill specificera 270 byte, för att undvika tvetydighet bland de olika värdena av zettabyte.

Källor

redigera