Mebibyte (MiB) är en informationsenhet som motsvarar 1 048 576 (220 = 10242) byte. Namnet kommer av det binära prefixet mebi (Mi) och byte (B). Enheten ingår inte i SI, men däremot i IEC.

Multipler av byte
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobyte kB 103 Kibibyte KiB (KB) 210
Megabyte MB 106 Mebibyte MiB 220
Gigabyte GB 109 Gibibyte GiB 230
Terabyte TB 1012 Tebibyte TiB 240
Petabyte PB 1015 Pebibyte PiB 250
Exabyte EB 1018 Exbibyte EiB 260
Zettabyte ZB 1021 Zebibyte ZiB 270
Yottabyte YB 1024 Yobibyte YiB 280
Ronnabyte RB 1027
Quettabyte QB 1030

Mebibyte är relaterat med enheten megabyte, som antingen definieras som en mebibyte eller en miljon byte. Mebibyte kan användas istället för megabyte när man vill specificera 220 byte, för att undvika tvetydighet bland de olika värdena av megabyte.

Källor

redigera