Zebi (Zi) är ett binärt prefix med värdet 270 = 1 180 591 620 717 411 300 000. Prefixet zebi har fått sitt namn av att det ungefär motsvarar SI-prefixet zetta (1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000).

Zebi
Binärt prefix Redigera Wikidata
Binärt prefix Redigera Wikidata
Kronologitebi
pebi
exbi

zebi Redigera Wikidata

yobi Redigera Wikidata
Upp­täckts­da­tum2005 Redigera Wikidata
Numeriskt värde1180591620717411303424 Redigera Wikidata
Defi­nie­ran­de formel Redigera Wikidata

Binära prefix används främst när man uttrycker minnesstorlekar och minnesåtgång i datorer; 270 bytes är en zebibyte (ZiB), men kallas ofta slarvigt för en zettabyte.