Kibibyte (KiB), tidigare ofta tvetydigt kallad kilobyte (KB, i denna betydelse inte kB) är en informations­enhet som motsvarar 1 024 (210) byte. Namnet kommer av det binära prefixet kibi (Ki) och byte (B). Enheten ingår inte i internationella mått­enhets­systemet, men sanktioneras av IEC.

Multipler av byte
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobyte kB 103 Kibibyte KiB (KB) 210
Megabyte MB 106 Mebibyte MiB 220
Gigabyte GB 109 Gibibyte GiB 230
Terabyte TB 1012 Tebibyte TiB 240
Petabyte PB 1015 Pebibyte PiB 250
Exabyte EB 1018 Exbibyte EiB 260
Zettabyte ZB 1021 Zebibyte ZiB 270
Yottabyte YB 1024 Yobibyte YiB 280
Ronnabyte RB 1027
Quettabyte QB 1030

Kibibyte är relaterat till enheten kilobyte, som antingen definieras som en kibibyte eller 1 000 byte. Kibibyte kan användas istället för kilobyte när man vill specificera 210 byte, för att undvika tvetydighet bland de olika värdena av kilobyte.

KällorRedigera