Ett yttertak är ett byggnadselement som utgör en byggnads övre avgränsning och, i Sverige, fungerar som klimatgräns. Jämför innertak.

Takets delarRedigera

YttertaksbeklädnadRedigera

En yttertaksbeklädnad vars uppgift är att skydda byggnaden från väder och vind och avleda regnvattnet eller snö, kan bestå av olika material, till exempel:

Några vanliga former av yttertakRedigera

Det finns också flera kombinationer av ovanstående tak såsom mansardpulpettak, mansaradtälttak och valmat mansardtak.