Takstol är en del av den bärande konstruktionen i ett yttertak, i sin enklaste form bestående av två mot varandra lutande sparrar, som möts i taknocken och nedtill sammanbinds av en horisontell bjälke. Trätakstolar produceras ofta i tjockleken 45 mm och ställs normalt ut på hammarbandet med avstånd på 1,2 m centrumavstånd. Takstolar tillverkas även av stål och betong. En metod för att bygga takstolar av stålstänger och gjutjärn uppfanns av Camille Polonceau.

Två takstolar som är sammanbundna med bjälkar som bär upp taket.
Takstolar på en kyrka under rekonstruktion i Ryssland

De vågräta bjälkarna i takstolar kallas hanbjälke.

Utifrån byggtekniska krav och estetik formas takstolar enligt ett antal standardutföranden:

Se ävenRedigera