Pulpettak är ett tak som utgörs av ett enda takfall, med en viss lutning.[1] Brutna pulpettak förekommer också. Namnet kommer av att taket liknar en skrivpulpet.

Pulpettak på en modern villa.
Luta: ett mindre hus (uthus eller skjul) med halvtak (pulpettak).

Pulpettak används ofta som arkitektoniskt uttrycksmedel på moderna villor, där exempelvis två mot varandra ställda pulpettak i olika höjd nästan bildar ett sadeltak. Även flerbostadshus från 1930-talet, de så kallade smalhusen, hade ofta pulpettak.

Källor Redigera

  1. ^ Höglund-Nilsson, s. 7.
  • Höglund, Ingemar; Nilsson Sune (1981). Takteknik. Meddelande / Institutionen för byggnadsteknik, Kungliga Tekniska högskolan, 0346-5918 ; 132. Stockholm. Libris 7746233. ISBN 91-85194-24-7