Ystad–Brösarps Järnväg

tidigare järnvägslinje i Sverige
(Omdirigerad från Ystad-Brösarps Järnväg)

Ystad-Brösarps Järnväg var en 30 kilometer lång normalspårig 1435 mm järnväg från Tomelilla vid Ystad-Eslövs Järnväg till Brösarp vid Östra Skånes Järnvägar.

Ystad-Brösarps Järnväg
Allmänt
PlatsSkåne
SträckaTomelilla-Brösarp
Anslutande linjerÖstra Skånes Järnvägar
Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg
Ystad-Eslövs Järnväg
Malmö-Tomelilla Järnväg
Simrishamn–Tomelilla Järnväg
Organisation
Invigd18 september 1901
Nedlagd1975
ÄgareSvenska staten 1941-
Infrastruktur­förvaltareYstad-Eslövs Järnväg
Statens Järnvägar 1941-
Tekniska fakta
Längd29,8 kilometer
Antal spårenkelspår
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största lutning16,7 
Minsta kurvradie300
Högsta hastighet60 km/h
Linjekarta
Tomelilla-Brösarp
km
Unknown BSicon "exLSTR"
Östra Skånes Järnvägar▲Everöd
Unknown BSicon "exBHF"
30 Brösarp 1900-
Small arched bridge over water
Verkeån
Unknown BSicon "SKRZ-Yo"
Station on track
26 Ravlundabro 1901-
Unknown BSicon "SKRZ-Yo"
Station on track
22 Vitaby 1901-
Station on track
16 S:t Olof 1901-
Unknown BSicon "xABZgl"
Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg►Gärsnäs
Unknown BSicon "exBST"
13 Tunbyholm 1914-1928
Unknown BSicon "exHST"
11 Snugge 1925-1954
Unknown BSicon "exBHF"
9 Onslunda 1901-1954
Unknown BSicon "exBHF"
6 Spjutstorp 1901-1954
Unknown BSicon "eABZg+r"
Ystad-Eslövs JärnvägEslöv C
Unknown BSicon "eABZg+r"
Malmö-Tomelilla JärnvägMalmö C
Station on track
0 Tomelilla 1865-
Unknown BSicon "ABZgl"
Simrishamn–Tomelilla JärnvägSimrishamn C
Unknown BSicon "LSTR"
Ystad-Eslövs JärnvägYstad C
Källor[1][2]

Historia redigera

I början på 1870-talet efter att Ystad-Eslövs Järnväg var byggd diskuterades möjligheterna för en järnväg från Äsperöd vid Ystad-Eslövs Järnväg till Everöd via Degeberga. Inget hände eftersom järnvägen inte kunde finansieras. Istället byggdes i början av 1880-talet Gärds Härads Järnväg från Karpalund vid Kristianstad-Hässleholms Järnväg till Degeberga. Östra Skånes Järnvägar som hade köpt Gärds Härads Järnväg planerade och byggde i slutet på 1890-talet en järnväg från Degeberga till Brösarp som öppnades år 1900. Ystads stadsfullmäktige drev frågan om en anslutning till Brösarp från Ystad-Eslövs Järnväg. Koncessionen för en järnväg mellan Tomelilla och Brösarp erhölls den 9 september 1898. Järnvägsaktiebolaget Ystad-Brösarp startades 1899 och aktier tecknades för 652 100 kronor varav Ystads stad 300 000 kronor, landskommuner 99 000 kronor och Ystad-Eslövs Järnväg 200 000 kronor. Byggkostnaden var beräknad till 1,1 miljoner kronor. Banan påbörjades 1899 och byggdes i egen regi av bolaget med bland annat två broar, tre vägportar och fem stationer. Östra Skånes Järnvägar utökade bangården i Brösarp med två sidospår. Järnvägen öppnades för trafik den 19 september 1901 till en kostnad 1,7 miljoner kronor.[3][4]

Ekonomin var från början dålig och bolagsstyrelsen förordade tidigt att Ystad-Eslövs Järnväg skulle köpa järnvägen men det blev aldrig beslutat i Ystads stadsfullmäktige. Svenska staten köpte bolaget, i likhet med de övriga Ystadbanornaa, den 1 juli 1941 och Statens Järnvägar tog över driften.

a Förvaltningssamarbete mellan Ystad-Eslövs Järnväg, Malmö-Ystads Järnväg, Börringe-Östratorps Järnväg, Ystad–Gärsnäs–S:t Olofs Järnväg, Ystad-Brösarps Järnväg och Ystad-Skivarps Järnväg.[5]

Fordon redigera

Bolaget köpte 45 godsvagnar men lok och personvagnar kom från Ystad-Eslövs Järnväg som hanterade trafiken enligt avtal.

Nedläggning redigera

Persontrafiken mellan Tomelilla och S:t Olof lades ner den 1 juli 1941 men återupptogs 1944 för att åter upphöra den 9 juni 1947. Mellan S:t Olof och Brösarp upphörde persontrafiken 1972. Godstrafiken mellan Tomelilla och S:t Olof upphörde 1954 och banan revs mellan S:t Olof och en kilometer innan Tomelilla som låg kvar som industrispår. Godtrafiken upphörde 1974 mellan Vitaby och S:t Olof och den sista godstrafiken upphörde mellan Vitaby och Brösarp 1975.

Nutid redigera

Skånska Järnvägar, en museijärnväg, köpte den nedlagda järnvägen på sträckan mellan kommungränsen mot Kristianstads kommun norr om Brösarp och S:t Olof från Svenska staten för 850 000 kronor[6] och kör museitåg på sträckan. Banvallen är borta på åkermarken mellan Tomelilla och Spjutstorp men den finns därifrån till stor del kvar fram till S:t Olof.[7]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ ”Bandelsregister 640 Tomelilla - Brösarp”. Historiskt om Svenska Järnvägar. http://www.historiskt.nu/bandata/bandelsdata/Baslista/Alla/bd640.htm. Läst 3 november 2012. 
  2. ^ ”Ystad Brösarps Järnväg”. Historiska kartor. Lantmäteriet. http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=d&nbOfImages=41&sd_base=lm11&sd_ktun=0003mbqi. Läst 3 november 2012. 
  3. ^ ”Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens S) Allmänna arbeten 1900” (PDF). BiSOS. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS%20S/Allmanna%20arbeten%20S%20Historisk%20statistik%201900-talet%201900.pdf. 
  4. ^ ”Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens S) Allmänna arbeten 1901” (PDF). BiSOS. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS%20S/Allmanna%20arbeten%20S%20Historisk%20statistik%201900-talet%201901.pdf. 
  5. ^ ”Ystads Järnvägar”. Historiskt om Svenska Järnvägar. http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/yj_inneh.html. Läst 3 november 2012. 
  6. ^ ”Ystads Allehanda Skånska järnvägar har köpt järnvägen 2002-12-09”. Arkiverad från originalet den 3 november 2014. https://web.archive.org/web/20141103114921/http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article662868/Skaringnska-jaumlrnvaumlgar-har-koumlpt-jaumlrnvaumlgen.html. Läst 4 november 2012. 
  7. ^ ”Cykelvägsplan för Skåne” (  PDF). Naturskyddsföreningen i Skåne. 26 september 2012. https://skane.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/106/2013/09/SkNF_Cykelv%C3%A4gsplan_Sk%C3%A5ne_sept_2012-webb.pdf. Läst 3 november 2012. 

Webbkällor redigera

Vidare läsning redigera

  • En järnväg på Österlen : Ystad-Brösarps järnväg 100 år  : Skånska järnvägar 30 år. Skånska järnvägar, 1650-3627 ; Specialnummer. Brösarp: Museifören. Skånska järnvägar. 2001. Libris 8242421