Yrkesarmé

militärmakt som enbart rekryterar frivilliga

Yrkesarmé, är en armé eller försvarsmakt som rekryteras på frivillig grund. Till skillnad från frivilligförband har personalen det militära som ett levebröd.

  Yrkesarmé
  Värnpliktsarmé
  Värnpliktsarmé under avskaffande
  Saknar eget försvar
  Ingen information

Motsatsen

redigera

Motsatsen är värnpliktsarmé, där personalen genom lagstiftning tvingas att tjänstgöra i det militära.

Social sammansättning

redigera

Den sociala sammansättningen skiljer sig åt mellan en yrkesarmé och en värnpliktsarmé. I många länder rekryteras den lägre personalen i yrkesarméer generellt från de lägsta och minst utbildade samhällsgrupperna, medan en värnpliktsarmé ofta, men inte alltid, rekryteras av ett tvärsnitt av befolkningen.

Se även

redigera