En yrkessoldat, eller krigare, är en soldat eller annan person som ofta eller yrkesmässigt är involverad i strid, då vanligen på operativ och inte strategisk nivå.

En krigare från arrikara-stammen.
Athena, en krigsgudinna.

Termen används i dag i princip bara om historiska eller fiktiva personer, men uttrycket kan ibland även användas ironiskt eller i överförd betydelse.

I vissa förhistoriska samhällen har en samhällsklass eller något stånd haft en särskild roll som krigare. Det har bland annat gällt den europeiska adeln, den indiska kshatriya-kasten eller japanska samurajer.

Se ävenRedigera