Öppna huvudmenyn
William Q. Judge

William Quan Judge eller William Q. Judge föddes i Dublin, Irland, den 13 april 1851, och var en irländsk-amerikansk teosof och författare. Tillsammans med sin familj emigrerade han till New York 1864, och under sin yrkesbana kom han främst att verka inom handelsrätt. Han var medstiftare till det Teosofiska Samfundet 1875, tillsamman med Helena P. Blavatsky och Henry S. Olcott, vilkens amerikanska sektion han kom att leda som dess generalsekreterare, och senare kom han även att bli det internationella samfundets vice president. Efter konflikterna inom det Teosofiska Samfundet 1894-95 kom Judge att leda de amerikanska teosoferna som deras president till sin död. Han ledde den teosofiska delegationen vid World's Parliament of Religions i Chicago 1893, och tog för övrigt aktiv del i denna organisations arbete. Han avled i New York den 21 mars 1896, 44 år gammal. Den amerikanska sektionen som Judge ledde, är idag Teosofiska Samfundet Pasadena.

Han författarskap har haft stor betydelse för den moderna teosofin, vilket huvudsakligen låg i skrivandet av artiklar för de olika teosofiska tidskrifterna, främst den New York-baserade The Path. Bland hans skrifter skall främst nämnas hans utgivning av Patanjalis Yoga Aforismer från 1889, Eko från Orienten 1890, en bearbetning av Bhagavad Gita med kommentarer från 1890 och Teosofins Ocenan 1893. Samtliga dessa verk finns i svensk översättning, och i flera upplagor.