Carl Wilhelm Edvard Ridderstad, född den 13 augusti 1843 på Håtö, Frötuna socken, död den 22 januari 1930 i Bankesta, Överjärna församling, var en svensk militär och författare. Han var son till Carl Fredrik Ridderstad.

Ridderstad blev underlöjtnant vid Svea livgarde 1864, tjänstgjorde vid Andra zuavregementet i Algeriet 1867–1868 och deltog under tiden där i åtskilliga strider, var anställd vid spanska generalstaben under 1876 års fälttåg mot karlisterna, blev 1891 major, 1896 överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente och 1900 överste i armén. Ridderstad uppfann reliefkrigsspelet 1884 och var flitigt verksam som militär- och personhistorisk författare. Bland hans arbeten märks Om den franska arméns organisation (1869), Slaget vid Lund (1876), Fältbok för armén (1882, 2:a upplagan 1886), Gustaf II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget (1882), 60-talets kadetter (1895) och Gula gardet 1526–1903 (1903). Ridderstad blev 1890 korresponderande ledamot av Vitterhetsakademien och ledamot av Krigsvetenskapsakademien.

KällorRedigera