Wikipediadiskussion:Omröstningar och enkäter

Lägg till ämne
Aktiva diskussioner

Jono 20 augusti 2004 kl.11.08 (CEST) stöder tilägg 1

..gamla rösten markeras med överstrykningRedigera

Vore bra med en paragraf i stil med:

  • "Den som röstat i en omröstning äger rätt att före omröstningens slut ändra eller dra tillbaka sin röst. I så fall skall den gamla rösten markeras med överstrykning".

--TKU 9 november 2004 kl.22.20 (CET)

Detta var ett förslag från TKU som Användare:Karmosin gjorde till regel efter en omröstning som gav 4 röster för och 2 emot, totalt 6 röster. Jag tar mig friheten att ta bort bort rad 2 " I så fall skall den gamla rösten markeras med överstrykning" eftersom den raserar det ursprunliga systemet. Se nedan --RomanNose 8 juni 2005 kl.23.16 (CEST)
Systemet är ursprungligen tänkt att genom att markera röster med # så summeras rösterna automatiskt. Vidare behövs inte några överstrykningar eftersom det inte har någon betydelse vem som röstat på vad utan det är endast antalet röster för och emot som räknas. Dessutom loggas alla redigeringar om man till äventyrs skulle vara nyfiken på eventuella röstförändringar. --RomanNose 25 maj 2005 kl.20.44 (CEST)
Du har nu gjort en överstrykning av texten. Det kan missuppfattas som en pedagogisk anvisning hur man gör. Sen tycker jag nog att det finns ett värde i att ändrade röster syns även i "nuvarande version", om inte annat försvårar det manipulering. /RaSten 9 juni 2005 kl.11.07 (CEST)
Jag tycker systemet med överstrykning av ändrade röster är bra. Det blir tydligare vad som händer, och som RaSten säger försvårar det manipulering. Det är att tydligt redogöra för vad man gör - på liknande sätt som RomanNose nu varit tydlig genom att stryka över den del av texten i reglerna som han vill ska utgå. /Habj 9 juni 2005 kl.11.42 (CEST)
Manipulationer upptäcks enklast i versionshistoriken eftersom även överstrykningar kan göras av vem som helst med oärliga avsikter. Min ändring innebär att man inte måste använda överstrykning, men de som vill "sabba" summeringen får göra det --RomanNose 9 juni 2005 kl.20.09 (CEST)
En överstrykning gjord av ett annat nick än den det gäller är svårare att missa än en röst som bara försvinner. Jag tror inte så många rutinmässigt går igenom historiken för att kolla allas bidrag, däremot när man ser sig ha en anledning att misstänka något. Bättre om manipulation upptäcks tidigare än senare. Överstrykningar ger bättre sammanhang mellan diskussion och röst, och gör det lättare att avgöra huruvida röstsiffrorna kan tolkas rakt av eller ej. IMO har SSBR klart visat att det inte går att formulera regler för utformning av omröstningar som är sådana, att oklarhet som leder till att resultat av en omröstning måste tolkas "manuellt" aldrig uppstår.
Från länken ovan Even so, you should look at people's comments and take them into consideration. Is a "winner" emerging that is clearly not the consensus? Are people casting votes that seem irrational based on what they're saying? Are people complaining about not having the right options available? In such cases, you may unfortunately need to draw some attention to the voting method, and look at where it's going wrong. You may not be able to consider the outcome of the vote to be a true consensus. Again, the consensus is more important than the vote. Nu har vi valt ett något annorlunda system än de engelskspråkiga; ett Ting som sträcker sig över en månad har nog i sin natur att sätta något mera fokus på omröstningen, och något mindre på att söka efter konsensus. Alla är inte överens om att den inriktning som svenska Wikipedia fått i det här avseendet är helt lyckat; man kan ju i alla fall undvika att gå till extremer. /Habj 20 juni 2005 kl.14.13 (CEST)

Regler kompletterade enligt beslutRedigera

Jag har nu flyttat dom sedan länge avslutade tingen och skrivit in de beslut som fattades på dessa ting eftersom tingen förefaller vara fullt legitima och en tydlig majoritet finns i båda förslagen.

Jag har också en frågoa om den första regeln. Vad menas egentligen med "icke institutionaliserade omröstningar"? Det behövs nog ett förtydligande av den här regeln eller en kommentar nedanför. Peter Isotalo 21 mars 2005 kl.13.40 (CET)

Alla användareRedigera

I punkt 2 står det "Alla registrerade användare har rätt...". Detta har under den senaste perioden tummats på och argumenterats om, vilket tyder på att formuleringen är inte helt överensstämmande med vad som wikipediagemenskapen anser. Jag anser att det vore lämpligt att dela upp punkt 2 i två punkter.

  • Alla registrerade användare har rätt att utlysa en omröstning
  • Alla användare som var registrerade vid omröstningens utlysande har rätt
    • att delta med en röst i varje omröstning
    • att lägga till svarsalternativ i varje omröstning

Denna formulering skulle förhindra röstvärvning bland IRL-kamrater vars enda syfte är att påverka omröstningen. // Castrup 25 maj 2005 kl.20.46 (CEST)

Skulle man kanske dessutom överväga en regel om vad användaren haft för sig tidigare? Enbart redigeringar i namnrymnder som :Wikipedia: och diskussionssidor kan väl nte vara meriterande för röstning? /RaSten 26 maj 2005 kl.03.15 (CEST)
Jag anser att rösträtten bör begränsas något, ditt förslag är vettigt, men jag kan också tänka mig att man måste ha en procentuellt högre editcount av vanliga artiklar än diskussionssidor för att få rösträtt, men det kan vara svårt att räkna på. En annan lösning är att man måste ha ett visst antal redigeringar innan man har rösträtt, helt färska användare som helt plötsligt lägger sig i omröstningar, speciellt omröstningar om personer, luktar sockpuppets och valfusk. Men att helt enkelt vara tvungen att vara medlem då omröstningen utlyses är nog ändå bäst. /ElGrillo 26 maj 2005 kl.03.49 (CEST)
Jag håller också med om att användare som röstar bör ha gjort någon "riktig nytta" föra omröstningen, men har svårt att se någon bra defenition på "riktig nytta". Det enda jag kan tänka mig är ett visst antal artikelediteringar, men det käns som att det blir gränsproblem ändå. Så det bästa är nog ändå att bara säga att användaren ska vara registrerad när röstningen börjar.
Vad gäller "ifrågasatta" konton (påstådda troll / marionetter etc), som det varit en del bråk om nyligen, anser jag att så länge de inte är avstängda när omröstningen börjar ska de få rösta. Om ett konto blir avstängt under pågående omröstning och redan har röstat bör rösten få ligga kvar.
--kaj@kth.se 23 augusti 2005 kl.22.06 (CEST)
Har mitt förslag vunnit laga kraft med tanke på att Gubbens röst tydligen inte ska räknas eller är det återigen en Kallebollomröstning på Wikipedia:Begäran om administratörskap? // Castrup 25 augusti 2005 kl.20.34 (CEST)
Ja, ditt förslag har härmed vunnit laga kraft! :) Det är nog lämpligast att vi rättar oss efter den här regeln, så att inte folk reggar sig, gör några dussin edits och sedan röstar i denna känsliga omröstning. Och ja, jag och förmodligen även RaSten hade tagit bort "Gubbens" röst om "Gubben" hade velat avsätta Ankan. Torvindus 25 augusti 2005 kl.20.39 (CEST)
Ändrade i reglerna, men kände kallsvetten i pannan och rullade tillbaka igen. Är vi alla ense om Castrups förslag? // Tysen 25 augusti 2005 kl.20.50 (CEST)
Jag vet inte om alla är ense om Castrups förslag, men det är ett bra förslag som i mångt och mycket liknar Engelska Wikipedias nuvarande policy. Torvindus 25 augusti 2005 kl.20.58 (CEST)

Tingets status är omdiskuteratRedigera

Eftersom tingets status är omdiskuterat (se Wikipediadiskussion:Tinget), tog jag mig friheten att stryka över regel ett och hänvisa till diskussionen. Hoppas att jag inte trampade någon på tårna nu, men faktum kvarstår att det inte finns någon enighet i frågan och därför bör inte det stå omarkerat i en riktlinjetext.--Kruosio 13 november 2005 kl.14,23 (CET)

Jag tycker snarare det är regel två som ska strykas. Om vi inte vill ha omröstningar så bör vi istället begränsa rätten att starta dem. Att stryka regeln om att de ska hållas på tinget innebär ju bara att omröstningar kan hållas var som helst.82.212.68.237 13 november 2005 kl.14,48 (CET)
Den tolkningen tänkte jag inte på. Som jag har tolkat det är inte omröstningar direkt förbjudna utan förekommer ju till exempel på wikipedia:sidor som bör raderas. Jag blir osäker på hur man bäst bör markera på denna sida det faktum att tinget är omdiskuterat och vilka följdet det får. Jag tycker i alla fall att det bör framgå på något sätt.--Kruosio 13 november 2005 kl.20,50 (CET)
Inte heller SFFR betraktas idag som en regelrätt omröstning, även om den på ytan ser ut just så. Röster vars argument uppenbart inte stämmer längre, för att nya fakta kommit fram, räknas exv bort när man bedömer diskussionen/omröstningen. // habj 6 mars 2007 kl. 23.50 (CET)

Regler vs. riktlinjeRedigera

Den här sidan är underlig. I rutan längst upp står det att det är en riktlinje, men över allt annars verkar det röra sig om konstitutionella lagar och regler för hur den byråkratiska processen ska framdrivas. Omformuleringar föreslås. /Fenix 26 juli 2006 kl.11.38 (CEST)

Medhåll, sidan är i sitt nuvarande skick helt utdaterad. Jag föreslår att vi tar bort riktlinjemallen, omarbetar, och ser om sidan kan bli en riktlinje på nytt i omändrat skick. // habj 16 januari 2007 kl. 20.01 (CET)
Jag går gärna längre och museimärker riktlinjen. Omröstningar används knappt alls längre, utöver administratörsomröstningar och WP:AN samt pseudoomröstningar på WP:SFFR, WP:PK och liknande. Reglerna för dessa varierar från sida till sida, vilket nog är en bra sak, så det känns som att de hör hemma på respektive sida, där de också lär få mer uppmärksamhet. LX (diskussion, bidrag) 23 januari 2007 kl. 10.41 (CET)
Tog bort riktlinjeskylten. Tycker också museummärkning kan vara bra. Däremot undrar jag: om sidan förklaras föråldrad, har vi då någon dokumentation av hur det fungerar numera? // habj 6 mars 2007 kl. 23.48 (CET)
Det var det jag funderade på också, när jag tänkte skriva att jag håller med LX om museimärkning. Jag la till en radWikipedia:Ansökan om administrativ behörighet för att förtydliga, finns det någon annan del av sidan som kan vara värd att rädda? //Essin 6 mars 2007 kl. 23.55 (CET)
Kanske vi helt enkelt bör gå över alla de sidor som den här sidan förr "täckte", och kolla om nuvarande praxis finns dokumenterad på respektive sida? Vad gäller det mer övergripande planet kanske Wikipedia:Att söka samförstånd och Wikipedia:Beslut är inte bindande främst är de sidor som berör omröstningar eller inte. Man kanske skulle skriva in lite mera om den saken på de två sidorna. // habj 7 mars 2007 kl. 00.10 (CET)

Registrerade användare bör inte ha automatisk rösträtt.Redigera

Anser att reglerna bör förändras så att en användare både ska ha varit registrerad och ha utfört åtminstone någon redigering innan omröstningen påbörjades. Annars är det lätt att skapa en sockpuppet i framtida syfte och ha dem på lager. --Saber 15 mars 2007 kl. 17.50 (CET)

Bara en? Nä, du har så rätt så. Minimum en viss tids registrering i kombination med en handfull seriösa redigeringar borde vara ett krav. Genom en tids arbete kan vem som helst rösta in sig som admin om de bara skapar nya användare och någon med IP som byter dagligen (tänker inte tala om vilka ISP som har detta) kan skapa en ny identitet dagligen utan upptäckt och sedan gå in för att rösta en månad senare. Men finns det inga regler för detta redan? --Βονγομαν 15 mars 2007 kl. 17.56 (CET)
Riktigt, de borde stå "registrerade och genom sina insatser kända användare", men hittills har en sådan formulering inte behövts. Jag skulle inte lita på en omröstning där flertalet röster kommer från okända användare och då inte heller tillsätta den nominerade som administratör. Jag tror även att övriga byråkrater (Thuresson) skulle hantera ett sådant fall på samma sätt. --Rosp 15 mars 2007 kl. 18.06 (CET)
Å andra sidan är ju Wikipedia ingen demokrati längre, sägs det. Underligt att det ska vara det gällande omröstningar på AOAB fortfarande. Låt alla diskutabla röster vara kvar, så får byråkraterna avgöra resultatet, eller ändra reglerna efter grundlig diskussion på BB./Vladimir Moskau 15 mars 2007 kl. 18.08 (CET)


För att slippa uppretade nykomlingar kan just detta behöva förtydligas. Även om byråkraterna inte skulle släppa in en kuppad administratör kan det bli en hel del oro i leden. Din formulering låter lagom diplomatiskt. Vad hindrar att den införs? Det ger ingen praktisk skillnad och ibland kan det vara bättre att ligga steget före. --Βονγομαν 15 mars 2007 kl. 18.13 (CET)

Stryk "röster" utan motivering.Redigera

Hitflyttad från Wikipedia:Bybrunnen av Lokal_Profil 2 maj 2007 kl. 17.10 (CEST)

Ser till leda att WP:SFFR, WP:AOA och Wikipedia:Artikelnomineringar fylls med "röster" utan motivering. Kan man inte ens besvära sig med att skriva "enl. nominering" eller "som Grillo" är rösten värdelös och bör strykas. Dessa sidor är inte till för omröstningar där majoriteten vinner. --Saber 5 april 2007 kl. 11.00 (CEST)

Jag håller med, det bör vara argumenten som räknas och utan argument, ingen röst. //Knuckles...wha? 5 april 2007 kl. 11.03 (CEST)
Tänker ni er att vilket argumet som helst ska vara giltigt eller kommer ni dessutom att börja värdera om en motivering är god nog? /Icaros 5 april 2007 kl. 11.04 (CEST)
I administratörsomröstningar, som enbart är till för att avgöra det procentuella stödet för en kandidat, så bör det inte vara tvunget med en motivering, dock önskvärt. I sffr går hela diskussionen ut på att uppnå konsensus och borde därför kräva en motivering till sitt ställningstagande. --Strangnet (d, b) 5 april 2007 kl. 11.08 (CEST)
Just det ja, det var så jag tänkte. Vid administratörsomröstningar ges motiveringar eller argument på frivillig basis. //Knuckles...wha? 5 april 2007 kl. 11.31 (CEST)
Ja, det är viktigt att avgöra om en motivering är god nog. Det är det både AN och SFFR i praktiken bygger på. En jaröst till utvald artikel med motiveringen "svart text" (extremexempel) ska naturligtvis inte räknas. Det är inte svårt att läsa kriterierna först. Detsamma gäller för artiklar för radering. Bra argument väger tyngre än dåliga/inga argument. Wikipedia är ingen demokrati. /Grillo 5 april 2007 kl. 12.36 (CEST)
Vad göra om användare ignorerar dessa kriterier? Nagot ger mig känslan av att om jag skulle börja stryka röster pa SFFR och AA som saknar motivering sa skulle jag fa det hett om öronen. Ända vill jag inte se att användaren som avslutar fragan ocksa ignorerar kriterierna och endast räknar ihop rösterna, vilket sker i en majoritet av fallen. --Saber 5 april 2007 kl. 12.40 (CEST)
Nä, du ska nog inte gå in och stryka några röster. Kanske skulle vi börja göra som på dewiki, att ta bort de vanliga "stödjer" och "stödjer inte"-rubrikerna och låta folk skriva inlägg som inleds med "stödjer" eller "stödjer inte" (eller grönt plustecken och rött minustecken) eller liknande, följt av en motivering? På så sätt hade känslan av rösträkning försvunnit och motiveringarna hamnat mer i fokus. //Knuckles...wha? 5 april 2007 kl. 12.49 (CEST)
Instämmer, det systemet borde absolut införas. Det var tal om det för över ett år sedan i samband med avvecklingen av tinget (om jag inte missminner mig), men det blev aldrig konsensus i frågan då. /Fenix 15 april 2007 kl. 09.42 (CEST)
Som jag ser det när det gäller sffr så behöver de som röstar för en radering enbart ge ett argument om detta är ett annat argument än den som anmält den till sffr har, lämnas inget argument så visar man bara att man anser att anmälarens argument är giltigt. De som röstar emot raderingen måste däremot visa varför anmälarens och ev. andras argument inte är gångbara. /Mux 5 april 2007 kl. 12.59 (CEST)
Jag instämmer med Mux. Om någon ger ett förslag (t.ex att något ska raderas eller utses till en utmärkt artikel) och motiverar detta och jag säger att jag stödjer det, så innebär det ju att jag stödjer och instämmer i det den som nominerat har sagt. Att ta bort rubrikerna skulle bara göra diskussionerna mer oöverskådliga. En rubrik där det står stödjer med 5 namn under betyder exakt samma sak som fem namn där det står (håller med nomineraren) i parantes efter namnen, skillnaden är bara att det ena mer lättläst. Man ska inte stryka över andra personers åsikter och uttöva någon form av åsiktskontroll, där bara vissas åsikter räknas. / Elinnea 5 april 2007 kl. 13.15 (CEST)
Jag instämmer inte alls. Ifall motiveringen "tycker att anmälarens argument för att radera är giltigt" kan anses vara tillräckligt finns det ingen anledning till att "tycker inte att anmälarens argument för att radera är giltigt" inte skulle kunna vara det. Ifall motiveringen till exempel är det tvivelaktiga "ej encyklopediskt intressant" så förstår jag inte varför man inte lika gärna skulle kunna avfärda den motiveringen som instämma i den. Det bästa tycker jag vore om alla som röstar angående raderingar faktiskt avkrävs ett skäl. Då ser man vilka skäl som väger tyngst och man kan också diskutera skälens relevans. //Salsero 5 april 2007 kl. 14.22 (CEST)
Ett problem är dock användare som röstar kroniskt ja på WP:AN till alla artiklar. Ingen nämnd ingen glömd, men de flesta förstår nog vem/vilka jag syftar på. /Grillo 5 april 2007 kl. 13.20 (CEST)
Jo, jag inser det problemet, ibland undrar man om alla verkligen granskat de artiklar de röstar för (eller ibland emot), men samtidigt så skulle det ju inte vara svårare för dessa att lika mekaniskt bara skriva "håller med nomineringen" och det skulle bli samma kroniska ja-röstande. Jag tror att man får propsa mer på "ange gärna varför/motivera ditt val" snarare än "vi stryker allt som inte motiveras" för att få fler att motivera sig. På Artikelnomineringar tycker jag personligen att det är viktigast att stödjer ej-röster motiveras, så man vet vad som bör förbättras. Införandet av Wikipedia:Artiklar i väntan på nominering är också mycket bra, eftersom artiklarna då kan genomgå en granskning innan folk börjar bedöma. / Elinnea 5 april 2007 kl. 13.30 (CEST)

Det talas (ok, skrivs) ofta på Wikipedia om att det inte är röstetalen som räknas, utan argumentationen. I praktiken är det ju inte så. Jag har vid några tillfällen ganska utförligt argumenterat emot radering av artiklar/kategorier, även vid situationer då anmälan varit tämligen kortfattad, utan att någon (eller bara någon enstaka) av de som röstat innan mig kommenterat mina argument. Sedan har radering genomförts med enkel hänvisning till antalet avlagda röster. Jag har inte invänt eftersom jag har svårt att se hur det skulle kunna fungera annorlunda, men frustrerande är det, och jag förutsätter att det är flera som känner igen situationen. /dcastor 5 april 2007 kl. 16.16 (CEST)

Ja, jag tror att vi borde dela upp omröstningar i två steg. Först en diskussionsperiod, om några dar eller en vecka. Då får ingen röstning ske och förhoppningsvis vänds argumenten fram och tillbaka, eventuellt når man konsensus utan att omröstning sker. Om det inte finns någon konsensus därefter sker en omröstning och rösterna räknas utan att någon större hänsyn till något annat. Gunnar Larsson 5 april 2007 kl. 16.27 (CEST)
Det där är en bra idé! En veckas disskussion innan omröstning skulle nog kunna fungera riktigt bra, i alla fall för artikelnomineringar. Den nominerade artikeln brukar förändras en del under de första dagarna den är nominerad. --Petter  7 april 2007 kl. 12.27 (CEST)
Om det, som Elinnea skriver, skulle bli ett problem att folk bara skriver "håller med" eller "håller inte med" får man väl gå ett steg till och uppmana folk att utveckla sin argumentation, även om de huvudsakligen tycker som någon ovanstående. Så fungerar det på enwp. Jag försöker själv i sådana situationer skriva "Som A och B, dessutom är blablabla." Att bara börja stryka omotiverade röster känns inte som den smidigaste vägen att gå, men man skulle kanske kunna ha en mall som ger texten Varför? och en länk till en sida i Wikipedianamnrymden om varför det är bra att motivera. Ett exempel:
Radera --Röstboskap 5 april 2007 kl. 16.40 (CEST) Varför? Essin 5 april 2007 kl. 16.40 (CEST)
Om en SFFR-anmälan är för kortfattad borde man rimligtvis uppmana anmälaren att förtydliga sig också, men hur som helst borde anmälaren även signera under "radera" eller "behåll" eller vad hon nu vill om hon har en bestämd åsikt, eftersom många anmälningar är av administrativ natur (upplockade från Snabba raderingar etc). //Essin 5 april 2007 kl. 16.40 (CEST)

Kan man exempelvis skriva: bra! eller absolut inte! som motivering? Hur många ord måste motiveringsmeningen bestå av? Vivo disk. 5 april 2007 kl. 17.16 (CEST)

Om man nu t.ex. håller med anmälaren på SFFR, ska man då vara tvungen att sätta sig och hitta på nåt krystat extra argument för att radera om man tycker anmälningens argument räcker? --RE 5 april 2007 kl. 20.32 (CEST)

Dessutom är det väl på tid att vi börjar använda {{behåll}}, {{ta bort}} och {{neutral}}. Ser bra mycket bättre ut, men det finns inga referenser till dessa mallar någonstans på någon omröstningssida » ågязи(disk.|bidr.) den 5 april 2007 kl. 20.37 (CEST)

Har aldrig fattat poängen med den sortens mallar om jag ska vara ärlig. /Grillo 6 april 2007 kl. 00.04 (CEST)
I exemplet artikelnomineringar tycker jag vi har ett riktlinjesystem som faktiskt fungerar, och där artiklarna samlat får en seriös bedömning. Även om inte alla läser igenom jättebra, så blir dessa i praktiken inte avgörande, oavsett vilken ståndpunkt de tar. Allmänt i omröstningar kan en del vara onödigt kritiska och andra kan köpa vad som helst, speciellt om något känt användarnamn nominerar. Det kan ju möjligen finnas behov av mindre justeringar på regler vid avnominering och då är det ju bara att föreslå sådana ändringar. Vill man inte det; för att det kan kännas svårt att få igenom sin ståndpunkt är väl just problemet att en del användare - verkar ha en klar åsikt - redan innan diskussionen, eller till och med har en dold agenda. Bara för att man med inte alltid får sin vilja igenom - behöver man ju inte försöka riva upp alla riktlinjer man hittar.
Vi behöver ju inte rösta om allting, men ibland kan det vara ett bra sätt att lära sig att rätta sig efter sin omgivning, ta intryck och att kompromissa, om man ännu inte har lärt sig det. Vi har ju redan alldeles för mycket meta-diskussioner som inte leder till ändring i riktlinjer, standarder, eller tolkning av dem. Jag har själv använt de riktlinjer vid konsensustolkning som finns på SFFR fullt ut och inte gått slaviskt efter antal röster. Det har gått det också, trots att man kan riskera en lång diskussion för att försvara det. Om några sedan visar tendenser att helst vilja göra som man själv vill, utan att behöva försvara det - kanske dessa behöver lära sig att lyssna på andra, för att kunna samarbeta under trevliga former. Nu väntar däremot påskfirande under just såna former som jag förordar ;)
/Ronny 7 april 2007 kl. 14.27 (CEST)
Jag tror inte det är realistiskt att kräva motivering för röster. Utan några belägg känner jag på mig att det kommer leda till pliktskyldiga och innehållslösa motiveringar, till exempel "en mycket bra artikel". /Yvwv [y'vov] 10 april 2007 kl. 01.04 (CEST)

Instämmer i åsikten ovan att om jag röstar för en radering innebär det att jag instämmer i anmälarens argument. För behåll, infoga eller blanksteg känns det viktigare att motivera, utan att det ska vara obligatoriskt.--JKn 16 april 2007 kl. 10.25 (CEST)

Kriterier för rösträttRedigera

Det har tidigare diskuterats vilka kriterier som bör gälla för att ett användarkonto skall ha rösträtt, och jag tror vi bör sätta om inte formella regler så åtminstone formella minimiregler, detta så andra användare utan att behöva ifrågasättas skall kunna radera röster av uppenbart "omyndiga" konton.

Finns det något uppenbart skäl att man inte kan kräva x redigeringar och y veckor sedan första redigering för att ett konto skall få rösta, åtminstone i admin-sammanhang? Värden på x och y kan naturligtvis diskuteras, men 300 respektive 5 kunde kanske kännas rimligt. - Tournesol 1 maj 2007 kl. 12.01 (CEST)

För Skilkom-val så har vi redan en sådan regel (3 månader, 400 edits). Men jag vet inte riktigt om vi behöver det för admin-val också. Det har väl fungerat hyggligt bra hittills ändå? --Boivie 1 maj 2007 kl. 12.22 (CEST)
Jadå, det har ju lagts en del marionettröster i vanliga admin-omröstningar också, men de har lags så klumpigt (o- eller avsiktligt) att de kunnat raderas direkt. Jag tänkte mest att ett principbeslut om vad som automatiskt skall diskvalificera ett konto skulle vara lättare att fatta nu när ingen pågående omröstning ser ut att påverkas av beslutet än i en framtida situation när ett eller några gränsfallskonton blir tungan på vågen (då det hela blir mycket svårare att hantera utan att jäv-misstänkar uppstår). - Tournesol 1 maj 2007 kl. 12.33 (CEST)
Jag gillar av princip inte fasta regler som inte går att tumma på, men de gränser som införts för skilkom val kanske trots allt borde gälla alla andra val också. Angående diskussionen ovan, tycker jag inte vi skall museimärka dessa riktlinjer utan hellre uppdatera dem. Uppenbarligen behövs någon form av riktlinje då det kontinuerligt finns ett marionettproblem. --MiCkEdb 2 maj 2007 kl. 15.19 (CEST)

Konkret förslagRedigera

Jag har ändrat i reglerna för att dessa skall motsvara vad jag upplever vara gällande praxis, detta eftersom tinget helt har spelat ut sin roll och jag upplevde att dokumentet behövde uppdateras. Jag vill därmed uppmana alla användare att granska dessa ändringar och rulla tillbaka eller kritisera dessa ändringar på denna diskussionssida. Vidare vill jag föreslå följande skrivning istället för den nuvarande paragraf 2:

2. Alla användare som var registrerade ungefär tre månader vid omröstningens utlysande och som dessutom gjort cirka 400 artikelredigeringar har rätt

1.att delta med en röst i varje omröstning
2.att lägga till svarsalternativ i varje omröstning

Alla användare (oavsett hur länge de varit registrerade eller hur aktiva de varit) har rätt att delta i diskussionen för en omröstning. För icke institutionaliserade omröstningar äger alla användare (utom uppenbara marionettkonton) rösträtt och dessa kan även lägga till svarsalternativ.

Dessutom skulle jag vilja att paragraf 6, om omröstningens längd, stryks eftersom den i praktiken inte efterlevs (och inte behövs).

Om konsensus finns för denna ändring och därefter även för den samlade skrivningen av artikeln, vill jag att dokumentet riktlinjemärks. --MiCkEdb 3 maj 2007 kl. 10.33 (CEST)

Observera att adminomröstningar skall på gå minst en vecka --Rosp 3 maj 2007 kl. 10.41 (CEST)
Kanske kan man någonstans i inledningen skriva in att speciella regler även anges på sidor där institutionaliserade omröstningar hålls. Förslaget att stryka § 6 gör jag eftersom det står att det alltid vid alla omröstningar måste anges hur länge den skall hålla på av den som startar den, vilket vanligen inte görs. Speciellt inte på WP:AAB där det ju finns en generell gräns på en vecka. --MiCkEdb 3 maj 2007 kl. 10.50 (CEST)
OK, det är bra att det framgår att detta är generella regler men att särskilda regler förekommer och tillämpas för vissa omröstningar, t.ex. WP:AAB --Rosp 3 maj 2007 kl. 11.00 (CEST)
Jag tycker inte att riktlinjemärkning är nödvändig eftersom omröstningar handlar om att uppnå konsensus. När det gäller marionetter så finns det tydligt beskrivet på Wikipedia:Marionetter. De får inte delta i omröstningar eller diskussioner i anslutning till dessa vilket således innebär att sådant ska raderas där det förekommer. //StefanB 3 maj 2007 kl. 11.04 (CEST)
Jag förtydligar mig med att säga att riktlinjemärka denna sida kan bli att styra omröstningar för hårt eftersom de kan handla om allt möjligt. //StefanB 3 maj 2007 kl. 11.06 (CEST)
Ok, men bort sett från att du inte stödjer riktlinjemärkning, vad anser du om de föreslagna ändringarna? Vi har ju ett kontinuerligt problem med användare som man kan misstänka vara marionetter, men där det inte går att vara säker. Begränsningar av rösträtt för nya användare skulle till stor del eliminera detta problem. --MiCkEdb 3 maj 2007 kl. 11.13 (CEST)
Jag tycker 400 artikelredigeringar låter mycket. Jag tror man utesluter ganska många ganska många användare som är duktiga på att förhandsgranska. En sådan gräns uppmuntrar ju också lite till editcountitis. Men jag har inte något bättre förslag för vad man kan ha i stället. Jag skulle i och för sig tycka det vore intressant att ha som begränsningsfaktor i hur många enskilda dygn varje användare har gjort redigeringar. T ex att användarna måste ha gjort redigeringar på 50 olika dygn. Men det är ju alldeles för krångligt att räkna efter. --  boivie  d 3 maj 2007 kl. 11.07 (CEST)
Jag tror faktiskt att det tar betydligt fler än 400 redigeringar, för "riktiga" användare att överhuvudtaget hitta till sidor där det försiggår omröstningar. Visserligen kan man argumentera emot genom att säga att man kan ha lärt sig på andra språkversioner. Men jag kan mycket väl tänka mig att ge "invandrare" rösträtt med utgångspnkt i hur många redigeringar de gjort på en annan språkversion. Detta kan enkelt göras genom att en användare ansöker om rösträtt på sin användardiskussion på den utländska språkvarianten. Då kan man kontrollera att ingen kan utnyttja någon annans användarkonto på en annan språkversion för att olovligen få rösträtt. --MiCkEdb 3 maj 2007 kl. 11.13 (CEST)
Notera att jag ändrade "400 redigeringar" till "400 artikelredigeringar" för att sortera ut användare som företrädesvis skriver på diverse diskussionssidor --Rosp 3 maj 2007 kl. 11.44 (CEST)
Kan man inte vara så flummig att man skriver "måste ha varit någorlunda aktiv på Wikipedia en tid innan omröstningen", eftersom detta är vad vi är ute efter? Det borde stoppa de allra flesta rena marionettrörster, och vad gäller trollen har de ändå för god fantasi för att låta sig hindras av regler. /NH 3 maj 2007 kl. 11.56 (CEST)
Rosps ändring gör att man även sorterar bort oss som är försiktiga med att ändra i artiklar. Min egen 400:e artikelredigering gjorde jag samtidigt som jag började fundera på hur man kunde lägga upp införandet av tidsbegränsade administratörskap på bästa sätt. --  boivie  d 3 maj 2007 kl. 12.00 (CEST)
Siffran kanske inte ska användas (se nedan) men även den skulle ju kunna ändras här på ritbordsstadiet --Rosp 3 maj 2007 kl. 13.01 (CEST)
Jag skulle även kunna tänka mig att ta Rosps förslag från en bit upp här på diskussionsida och skriva "registrerade och genom sina insatser kända användare" har rösträtt. Gränserna är inte så viktiga och det är ofta bra att vara lite flummig i formuleringarna. Så jag kan gärna jämka mig med detta. Förslaget lyder nu i sin omformulerade version nu alltså:

2. Alla registrerade, och genom sina insatser kända, användare har rätt

1.att delta med en röst i varje omröstning
2.att lägga till svarsalternativ i varje omröstning

Detta är ju en betydligt enklare variant och IMHO dessutom smidigare. Jag skulle dock fortfarande vilja stryka paragraf 6 och riktlinjemärka sidan. Diskutera även gärna dessa förslag. --MiCkEdb 3 maj 2007 kl. 12.45 (CEST)

Jag ansluter mig till dem ovan som tycker att 400 editeringar verkar vara en väl hög siffra. Jag är inte säker på att jag själv gjort så många då jag började deltaga i t ex SFFR-omröstningar. I mitt tycke räcker den hittillsvarande praxisen/regeln (?) att man inte får vara registrerad efter att omröstningen påbörjades. /FredrikT 3 maj 2007 kl. 14.25 (CEST)
Även jag tycker 400 är för högt. 50 edits i artikel(diskussions)rymden/Wikipediarymden de senaste tre månaderna. Det tar bort de som bara går in för att rösta, dagsgamla användare, troll som bara diskuterar på användarsidor och gamla sparade marionetter som legat på is i flera månader. Det inkluderar användare som varit flitiga i två veckor eftersom de kan rösta. Riktlinje låter bra. Det sista man vill ha är marionetter som förpestar tillvaron genom att diskutera en röst i all oändlighet. --Βονγομαν 3 maj 2007 kl. 15.48 (CEST)

Det verkar som om alla här åtminstonne skulle kunna tänka sig att stödja detta förslag:

2. Alla registrerade, och genom sina insatser kända, användare har rätt

1.att delta med en röst i varje omröstning
2.att lägga till svarsalternativ i varje omröstning

Så kanske kunde man tänka sig att börja med att införa detta i texten? Om eventuella skärpningar med en nedre gräns för antalet edits ändå skulle behövas, så skulle ju detta kunna diskuteras i ett senare skede (dvs om detta inte räcker). Detta är ju ingen stor förändring, ens på papperet (och kanske inte ens någon förändring alls om vi ser till praxis). --MiCkEdb 10 maj 2007 kl. 20.14 (CEST)

Eftersom ingen opponerar sig har jag nu infört, välkomna att rulla tillbaka, den som motsätter sig.--MiCkEdb 11 maj 2007 kl. 11.32 (CEST)
Att ge användarna på Wikipedia hela 15(!) timmar att motsätta sig ett gravt inskränkande av möjligheten att vara delaktiga i beslut som fattas är i lägsta laget. "genom sina insatser kända" är extremt subjektivt och tjänar snarare till att göra sig av med obehagligheter än att förbättra Wikipedia. Sätt en fast gräns, som till exempel ovannämnda 400 redigeringar, eller ingen alls. Nuvarande form inbjuder endast till missbruk. --Saber 11 maj 2007 kl. 13.48 (CEST)

Drastisk omskrivning - och sidflytt?Redigera

Trots tidigare omskrivning var innehållet till stor del föråldrat, och beskrev utdaterad praxis. Jag har skrivit om sidan till något som enligt min mening bättre dokumenterar hur det faktiskt fungerar idag. Jag föreslår också att sidan flyttas till Wikipedia:Omröstningar och enkäter eller liknande, då rubrikens "regler" stämmer ganska dåligt med nuvarande praxis och sidans innehåll. // habj 21 juli 2007 kl. 19.29 (CEST)

Innebär det att reglerna för vem som får rösta också (åter) ändrats? /NH 25 juli 2007 kl. 02.02 (CEST)
Kolla diffen vad som ändrats: [1]. Främst har en massa regler kring hur man startar en omröstning kring vad som helst tagits bort och gjorts om. Generella regler för "vem som får rösta" är onödiga om man för det mesta inte vill ha beslutsfattande omröstningar; däremot har delar av innehållet omförmats till en beskrivning av hur man håller en vägledande enkät. Något lite innehåll har förts över till Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet, som är den enda tämligen raka omröstning vi numera håller oss med. Hur SFFR funkar beskrivs förhoppningsvis bäst på den sidan. // habj 26 juli 2007 kl. 09.05 (CEST)
Av de tre (som jag kommer på) återkommande omröstningarna har två, nämligen i WP:AAB och WP:AN, strikta rösträkningsregler. Idén med att man skall vara "känd" kom till för att hindra registrerade konton som användes för att manipulera (se disk. ovan). Det var väl aldrig riktigt klart om regeln skulle gälla i alla omröstningar eller bara vissa, men vilket det än är som gäller kanske det borde förklaras på denna sida. Därav frågan. /NH 26 juli 2007 kl. 15.06 (CEST)
Eftersom trenden snarare är att sluta se saker som omröstningar - personligen tycker jag det är vansinne att ha en rak omröstning som procedur för att utse utvalda artiklar, av exakt samma skäl som det var vansinne på SFFR - tror jag snarare att vad som gäller bör anses på respektive sida. Men anser du att något ska tillbaka på sidan, lägg tillbaka så får vi se vad vi kan komma överens om. // habj 26 juli 2007 kl. 15.10 (CEST)