Wikipediadiskussion:Artiklar om nu levande personer

Aktiva diskussioner

ArkivRedigera

ContentiousRedigera

I det engelska originalet står det contentious. Det betyder stridslysten, grälsjuk eller liknande. Tveksamma som det översatts med tidigare är ett vagt ord. Ett tveksamt påstående kan vara en eufemism för 'förtal' eller 'ärekränkning'. Det kan också vara ett ironiskt sätt att uttrycka att man anser att den andre har fel i sak: "påståendet att 3+2=7 är tveksamt" eller att man inte håller med: "det är tveksamt om apelsiner är godare än päron". Kontroversiella påståenden behöver inte vara konfliktsökande. Ett kontroversiellt påstående kan handla om fakta och bedömning av en persons handlande där alla tolkningar är förenliga med att personen reko. Kontroversiella påståenden är normalt ok om de är relevanta och källbelagda. Det som bör fångas är just konfliktsökandet. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.19 (CEST)

google översätter med omstritt, omtvistad. argumnetativt.Yger (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.35 (CEST)
Thesaurus.com ger ett antal synonymer, bland andra "combative", "belligerent", "antagonistic", "querulous", "perverse", "petulant".[1] Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.38 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Den meningen är dock hos oss i nötskalet men i inledningen på engelska. Det tycker jag gör att vi gott kan ha en vagare formulering eftersom den ska täcka så mycket utan att direkt kunna förklaras och utvecklas. I inledningen kan man utveckla mer vilket de också gör. Meningen innan hos dem som dessutom är fetad handlar om ifrågasatt material (challenged). Man kan inte heller riktigt säga stridslystet material på svenska... --افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.43 (CEST)
ps. tveksamma påståenden i den meningen "et tveksamt påstående" ska vi inte heller ha vilket också stämmer med nötskalet. ds.
Riktlinjen används i konflikter och bör vara robust. Denna riktlinje handlar egentligen inte om relevans utan om grova personangrepp. Det är en skillnad som bör upprätthållas. Relevans och encyklopedisk stil bör inte grundas på förbud mot ärekränkning eller förtal. Att Wikipedia inte är en skvallersajt följer av andra grunder.
Uppgifter om vem som är gift med vem är inte förtal/ärekränkning. Det kan falla på vilken stilnivå vi vill hålla. Men nu har vi en diskussion där man tar till med storsläggan i denna fråga. Det suddar även ut konturerna av vad som verkligen är förtal/ärekränkning. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.47 (CEST)
Men vad som är förtal och vad vi kan/bör skriva om levande personer är inte entydigt definierat. Konturerna är suddiga. För levande personer bör vi vara försiktiga. Att få skrivet om sig att man är gift med någon man inte är kan vara nog så illa. Jag ser inte hur detta över huvud taget har med relevans eller stil att göra. --افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 10.12 (CEST)
Precis. Vilken fråga det handlar om bör hållas tydligt. Nu flyter de ihop och regler om förbud mot personangrepp används för att ta bort sanna och källbelagda uppgifter om makar.
  • Personangrepp: falskt påstående om att A är gift med B.
  • Relevansfråga: sant och källbelagt påstående om att A är gift med B
Det är olika principer som gäller här. I det första fallet Jimbo Wales uttalande. Den andra frågan behandlas i normal ordning om vilken nivå vi vill hålla. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 10.16 (CEST)
Jag inser nu med din uppdelning att det nog inte är så lätt definierat som ens jag tänkte. Förtal är ju förtal även om det är sant och med god källa. Med den betydelsen av relevans inom en artikel är inte vad jag menar den meningen bör åsyfta.Det tas ju upp i den första meningen. Exempelvis om en person är dömd för brott men det är orelevant för resterande artikelinnehåll bör det utelämnas. Vad jag menar gäller det som kan uppfattas som personangrepp och det oavsett sanning, jag bryr mig här endast om om det är källbelagt. Om det finns minsta uns av tveksamhet till något påstående som skulle kunna vara känsligt och det saknar källa ska det bort. Hit hör att vara gift med någon. --افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.56 (CEST)
Att ta bort en uppgift om att A är gift med B med hänvisning till en regel om personangrepp kan i sig vara ett personangrepp. Det kan t. ex ge intryck av att skribenten på Wp inte tycker att B är tillräckligt fin för A. Något mått av god tro behövs även här. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 13.19 (CEST)

Det finns inget engelskt original i egentlig mening. Vi formulerar oss självständigt, även om vi givetvis kan snegla på andra språkversioner. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.54 (CEST)

Det finns ett original i den meningen att den svenska versionen i stora stycken är översatt från den engelska. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 10.04 (CEST)
Det är oftast så styrdokumenten kommit till, det är jag medveten om. Men vi är fria att arbeta vidare med texten. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 11.28 (CEST)

Den här meningen är inte lyckad, som mening betraktad: "Biografiska artiklar måste därför skrivas med stort omdöme och med största hänsyn tagen till trovärdighet, neutralitet, personlig integritet samt att undvika egen forskning, speciellt när det gäller all kontroversiell information." Den bör formuleras om till korrekt svenska, t.ex. ""Biografiska artiklar måste därför skrivas med stort omdöme och med största hänsyn tagen till trovärdighet, neutralitet, personlig integritet samt genom undvikande av egen forskning, speciellt när det gäller all kontroversiell information."" eller delas upp i flera meningar. Rex Sueciæ (disk) 2 juli 2015 kl. 11.46 (CEST) 

Jag tror att en uppdelning i stil med: "Biografiska artiklar måste därför skrivas med stort omdöme och med största hänsyn tagen till trovärdighet, neutralitet samt personlig integritet. Det är även viktigt att undvika spekulationer och egen forskning, speciellt när det gäller all kontroversiell information." skulle fungera bra. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 14.00 (CEST)
Bra! Rex Sueciæ (disk) 2 juli 2015 kl. 21.14 (CEST)

Brott omnämnt i etablerade massmedierRedigera

Angående policyn som stadgar att: "Etablerade massmedier ska ha publicerat domslutet tillsammans med personens namn" och "[i] artiklar om nu levande personer som primärt är kända för något annat, så bör ett brott endast anges om bland annat dom avkunnats, och om brottet nämnts i etablerade medier tillsammans med personens namn".

Det kan diskuteras om det inte bör finnas någon form av noggrant utformad undantagsregel för personer som arbetar eller har arbetat inom massmedia, då det annars finns en risk för en form av jävsproblematik.

Regeln hade förslagsvis kunnat se ut något i stil med:

"Om personen arbetar eller har arbetat inom etablerad massmedia kan det beroende på omständigheterna finnas skäl att bortse från [ovanstående punkt]." Spaltmeter (diskussion) 19 september 2015 kl. 18.02 (CEST)

Skrivningen är en förenkling mot den praxis vi tillämpar - det går aldrig föra in alla exempel i en några korta meningar.Yger (diskussion) 19 september 2015 kl. 18.05 (CEST)
Jag håller med Yger. Wikipedia är i alla händelser inte ett brottsregister och de här diskussionerna kring publicering eller ej dyker upp ibland. Resultatet blir alltid samma sak, det vill säga vi fortsätter att vara extremt restriktiva överlag. Wikipedia är ett uppslagsverk, inte ett växthus för "naming and shaming"-principen. Riggwelter (diskussion) 19 september 2015 kl. 18.35 (CEST)
Medhåll Yger och Riggwelter. Grejen är väl att om en person utanför massmedia åker fast till exempel för berusning med olagliga preparat, narkotikainnehav, rattfylla eller våldtäkt så blir det knappt en notis i lokaltidningen. Om någon som jobbat på TV gör det så blir det löpsedelstoff i rikspressen, eventuellt "anonymiserat" eller "censurerat", som "TV-stjärna". Det är andra sidan av jävsproblematikmyntet. I vissa fall väljer pressen att gå ut med namn oavsett om den är känd från TV eller inte och både före och efter dom. Vilken konspirationsteori det beror på vad som blir vad vet jag inte, men Wikipedia ska inte göra egna bedömningar.--LittleGun (diskussion) 20 september 2015 kl. 08.32 (CEST)


FödelsedatumRedigera

@Edaen: Ang. din redigering [2]. Tidigare sades det att mindre kända personer ej ska ha födelsedatum. Du ändrade det till att alla personer med egen artikel ska ha födelsedatum. Föregick det någon diskussion om detta innan du gjorde ändringen? AlphaZeta (diskussion) 26 november 2015 kl. 21.32 (CET)

T. ex. på Wikipediadiskussion:Artiklar om nu levande personer/Arkiv 2014. Det där rör framför allt betydelsen av "mindre känd". Förtydligandet handlar om att "mindre känd" betyder biperson, inte den person som artikeln handlar om. Det har diskuterats flera gånger. Edaen (diskussion) 27 november 2015 kl. 02.18 (CET)
Kanske ett missförstånd hos Edaen? /NH 27 november 2015 kl. 11.07 (CET)
På vilket sätt? Berömd, känd osv är ganska flytande begrepp. Jag tolkade diskussionen som att berömd med flera ord betyder det samma som relevans och mindre känd innebär att personen inte passerar tröskeln för egen artikel, men är relevant att nämnas i någon annans artikel. Edaen (diskussion) 27 november 2015 kl. 12.36 (CET)
Jag tycker att Edaens tolkning känns högst rimlig. Det är svårt att hävda att en person som ansetts relevant för en egen wp-artikel verkligen skulle vara "mindre känd". /FredrikT (diskussion) 24 februari 2016 kl. 09.42 (CET)

Svensk lagRedigera

Är svensk lag mer relevant för Wikipedia än någon annan rättsbefogenhet? - Tournesol (diskussion) 24 februari 2016 kl. 09.31 (CET)

Eftersom Wikipedias servrar ligger i USA har jag förstått det som att det primärt är amerikansk lagstiftning som är tillämplig. /FredrikT (diskussion) 24 februari 2016 kl. 09.41 (CET)
Fast våra riktlinjer är ibland utformade för att särskilt förklara svensk och finländsk lag, främst vad gäller saker som upphovsrätt. Det är trots allt större sannolikhet att någon undrar över t.ex. svensk panoramafrihet än över amerikansk. Här skulle alltså riktlinjen kunna tänkas vara utformad för att skydda skribenterna snarare än Wikipedia.
andejons (diskussion) 24 februari 2016 kl. 13.11 (CET)
Svenska användare lyder fortfarande under svensk lag, även när servern ligger i USA. Att det sen är svårt att lagföra är en helt annan sak.--Godfellow (diskussion) 27 februari 2016 kl. 14.11 (CET)
Godfellow har rätt. I praktiken kan en svensk användare komma att åtalas för vad de har skrivit på Wikipedia. Obelix (diskussion) 27 februari 2016 kl. 14.32 (CET)

SärreglerRedigera

Jag anser definitivt att vi bör behandla levande personer mer hänsynsfullt än vad medierna gör. Vi nör avvakta med publicering tills det står klart att det som kommit fram varaktiga påverkar den offentliga bilden av en berömdhet. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2016 kl. 16.56 (CEST)

Det är något helt annat. Som det står nu ska vi hålla inne med saker även efter att de blivit centrala i allmänna debatten om personen själv inte gått ut med uppgiften. Edaen (diskussion) 27 juni 2016 kl. 16.57 (CEST)
Något som jag anser vara klart rimligt. Spekulationer om graviditeter med mera har inte här att göra. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2016 kl. 16.59 (CEST)
Nu gällde inte saken just detta, men även i de berörda fallen är det en god hållning. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2016 kl. 17.01 (CEST)
Just det faller på relevansen. Etnisk tillhörighet kan vara relevant i frågor om renskötsel. Det kan i den allmänna debatten vara så klart att någon är same att ingen har funnit någon anledning att fråga om personen vill gå ut med uppgiften. Med nuvarande regler får vi inte skriva det. Om en uppgift är relevant och källbelagd spelar det ingen roll om personen själv gått ut med uppgiften. Vanliga relevans- och andra regler täcker in alla sådana fall. Edaen (diskussion) 27 juni 2016 kl. 17.03 (CEST)
Då kan man vara djärv och strunta i reglerna. De handlar om fall där identiteten är känslig. Tostarpadius (diskussion) 27 juni 2016 kl. 18.31 (CEST)

[indrag]
Jag tycker formuleringen om att personen bekräftat uppgifterna är problematisk. En sådan bekräftelse kan komma efter stark påtryckning och kan då ha väldigt litet att göra med att personen vill stå för identiteten. Och om vi vill vara säkra på saken har personens bekräftelse inte nödvändigtvis särskilt stor tyngd (jag kan gott tänka mig t.ex. en artist som vill uppträda som same, jude eller homosexuell utan att vara det).

Å andra sidan ser jag det som mycket problematiskt att man på basen av uppgifter "i den allmänna debatten" skall ange en identitet en person inte vill stämplas med.

Formuleringen kanske borde ses över, men jag håller utan vidare med Tostarpadius om att vi skall ta större hänsyn än vad medierna tar. Formuleringen bör vara mycket tydlig, så att medieskvaller kan strykas utan diskussion. Många kommer att hävda att en mediestorm "påverkat folks omdöme", också då kärnan i drevet är fullkomligt irrelevant och stormen också i sig kommer att bli en liten parentes i personens liv och karriär.

--LPfi (diskussion) 28 juni 2016 kl. 09.33 (CEST)

Wikipedia är ett uppslagsverk och inte en nyhetskanal. Det gör att relevansreglerna för vad som skrivs är annorlunda. För att skriva att någon är A behöver flera villkor vara uppfyllda, bland annat relevans och verifierbarhet samt balans- och stilkriterier. Rimlig privacyhänsyn är uppfylld redan här. Edaen (diskussion) 28 juni 2016 kl. 09.48 (CEST)
Det största problemet är att vi har redaktörer som inte känner eller bryr sig om våra relevans-, balans- och stilkriterier, eller tolkar dem helt annorlunda än gemenskapen i stort. Vi behöver en formulering som garanterar att vi kan stryka olämpliga uppgifter utan två (eller tio) skärmfulla diskussion om relevans och balans varje gång ett mediadrev är på gång. --LPfi (diskussion) 28 juni 2016 kl. 09.59 (CEST)
Det är faktiskt just dessa diskussioner som är det mest integritetskränkande. Olämpliga artikelredigeringar kan vi till och med dölja vid behov. Samtalen står i normalfallet kvar och blir arkiverade. Tostarpadius (diskussion) 28 juni 2016 kl. 13.37 (CEST)

Tydligare info om källangivelseRedigera

Jag tror att vi tydligare behöver informera om att källor ska redovisas i artiklarna. Det verkar finnas användare som uppfattat det som att man bara behöver kontrollera källor, eller att man kan redovisa dem flyktigt i redigeringssammanfattningar. /Kyllo (f.n. fadder)|diskutera?| 9 april 2018 kl. 00.42 (CEST)

Kan du ge exempel? Källor är ju vikinga för alla påståenden i alla artiklar, att lägga in i artikeln (och lätt med visual redigerare)... men självklart kan vi förtydliga det, men hur. Adville (diskussion) 9 april 2018 kl. 04.31 (CEST)
Trots att det inte är särskilt svårt att lägga till källor med VE är det vissa användare som alltid eller nästan alltid tycks strunta i det, om det nu beror på lathet eller okunskap. Och i artiklar om nu levande personer (som artikeln handlar om) är det ju särskilt viktigt att uppgifterna går att verifiera.
Just i inledningen, tänkte jag. Missade visst att nämna det i inlägget. Det är förmodligen det första, och ibland kanske rent av det enda, en besökare ser. Det står mycket informativt där, men inte i klartext att källorna ska in i artiklarna. Jag menar inte att det ska vara uttömmande, för det finns beskrivet på andra ställen, utan att det räcker med några enstaka kompletterande ord som tydliggör det. /Kyllo (f.n. fadder)|diskutera?| 9 april 2018 kl. 18.07 (CEST)

Könsidentitet och pronomenRedigera

Har skrivit ett inlägg på Wikipediadiskussion:Skrivregler som berör också den här sidan. 151.177.62.193 27 juli 2018 kl. 21.35 (CEST)

Kommentar till radering av en som deltar i diskussionen på länkad sida: Som jag skrev, detta är relevant också för den här sidan. Den som vill kan dessutom starta diskussion även här. Jag ser dock inte fördelen med två diskussioner om samma sak. Och detta är ingen agenda som "marknadsförs". Har användaren ifråga den uppfattningen har han/hon missförstått. 151.177.62.193 28 juli 2018 kl. 18.57 (CEST)

Förtydligande om brott och liknandeRedigera

Nuvarande formulering om brott är lite tvetydig. Jag hade tänkt skriva om till

För att tas upp i en artikel måste antingen
  • etablerade, svenskspråkiga massmedier med stor spridning ha publicerat anklagelsen tillsammans med personens namn och
  • brottet, rättsprocessen eller domen vara av större och varaktig betydelse för personen
eller
  • personen själv ha valt att kommentera händelsen i medier, egen blogg eller liknande.

men sedan började jag tänka lite: borde inte kravet på större/varaktig betydelse också gälla när personen själv kommenterat händelsen? Det är ju liksom ett relevanskrav som egentligen borde gälla det mesta vi skriver om i biografiska artiklar. I så fall borde det stå ungefär

För att tas upp i en artikel måste
  • brottet, rättsprocessen eller domen vara av större och varaktig betydelse för personen
och antingen
  • etablerade, svenskspråkiga massmedier med stor spridning ha publicerat anklagelsen tillsammans med personens namn eller
  • personen själv ha valt att kommentera händelsen i medier, egen blogg eller liknande.

andejons (diskussion) 3 november 2019 kl. 09.37 (CET)

Det skrivet 9.37 är bäst. Adville (diskussion) 3 november 2019 kl. 22.19 (CET)
Vilket av dem menar du? Det är två olika försök till omskrivningar, den förra är ett förtydligande, den andra skärper det faktiska kravet något.
andejons (diskussion) 3 november 2019 kl. 23.28 (CET)
Haha. När jag skrev svaret såg jag det som om du hade skrivit det vid två olika tillfällen. Därför ville jag skilja det med tidpunkten. Fel av mig (men rätt i redigeringskommentaren). Förstår din huvudbry. Menade att det sista förslaget var det bästa. En person misstänkt för ett brott, som inte namnges i riktig media, men i "alternativ", kan känna sig så pressad att försvara sig på sin blogg eller så om brottet att det plötsligt skulle bli "ok att lägga in" med den översta betydelsen. Vi ska inte bli den personens bödel efter en alternativ skenrättegång... genom ditt andra, bättre, förslag så undviker vi det och kan vinna tid för att se händelseutvecklingen innan det kanske skrivs in. Adville (diskussion) 4 november 2019 kl. 01.24 (CET)
Jag håller med om att "och antingen"-varianten är en förbättring av de skäl som anges. Sjö (diskussion) 4 november 2019 kl. 06.46 (CET)
Är det verkligen rimligt, utifrån Wikipedias globala perspektiv, att endast acceptera svenskspråkiga medier som källa? Vad innebär det t ex för utländska brottsfall som kanske inte har beskrivits alls i svensk press men utförligt bevakats i andra länder och på andra språk? /FredrikT (diskussion) 14 november 2019 kl. 18.48 (CET)
Jag menar att det är naturligt att begränsa sig till svenska media och att följa svensk publiceringspraxis när det gäller brott begångna i Sverige. Utländska media behöver inte ta hänsyn till svensk publiceringspraxis, när de skriver om spektakulära brott begångna i Sverige. Roufu (diskussion) 17 november 2019 kl. 17.28 (CET)
Men texten ovan säger ju inget om att den bara berör skrivande om svenska brott; den är ju formulerad på ett allmängiltigt sätt. I så fall behövs ett förtydligande. /FredrikT (diskussion) 19 november 2019 kl. 14.23 (CET)
Tillbaka till projektsidan "Artiklar om nu levande personer".