Öppna huvudmenyn

Allmänintresse är något som är av intresse för/berör många människor på ett bredare plan.

Ett allmänintresse specifikt relaterat till medborgare i ett samhälle benämns som samhällsintresse. Samhällsintressen företräds i regel av regering och riksdag samt motsvarande församlingar på lokal nivå.[källa behövs]

Motsatsen till allmänintresse är särintresse. Särintresse är ett mer hanterbart begrepp då det inte utgår från den subjektiva föreställningen att det finns en objektiv vilja utan från den objektiva föreställningen att det finns mindre och större subjektiva viljor.[källa behövs]

Allmänintresse inom journalistikRedigera

I många, många av de fall där man publicerar
namn och bild på någon kriminell så är det inte
ett allmänintresse i detta.

Nils Funcke, 2015[1]

Allmänintresset [...] måste vara oerhört högt om
det ska vara motiverat att publicera uppgifter som
innebär väldigt allvarliga skador för den det berör.

[Allmänintresse] betyder att något måste vara viktigt
ur samhällsperspektiv. Mot [allmänintresse] kan man
ställa nyfikenhet, något som är kul att veta. När man
analyserar allmänintresset måste man fundera över:
"Är detta viktigt ur ett samhällsperspektiv, eller något
som är kul att veta?"

Ola Sigvardsson, (PO), 2017[3]

Allmänintresse avser ett legitimt intresse från samhället och allmänheten[2] och avser medborgarnas rätt till information och uppgifter så att de kan ta ställning i samhällsviktiga frågor.[1] Allmänintresse är inte synonymt med nyfikenhet.[3]

Ordet allmänintresse missbrukas ibland vid mediers argumentation för att försvara en namnpublicering och andra personuppgifter i reportage om brott eller andra spektakulära händelser. Ett sådant påstått allmänintresse kan istället handla om ett särintresse hos publicisten att få ekonomisk vinning genom exempelvis en tillfällig upplageökning vid publicering av uppgifterna. I många fall saknas det allmänintresse[1] för en namnpublicering men för samtidigt med sig de problem och risker som en namnpublicering innebär.

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c] "'Terrorsvensken i Boliden' – Hur blev det som det blev?", Publicistklubbens kanal på YouTube, 7 december 2015. Åtkomst den 10 december 2015.
  2. ^ [a b] "Borgbevakning skärskådad, Raqqa-journalistik på liv och död och Carema-blöjans giriga symbolik", Medierna, Sveriges Radio, 12 augusti 2017. Åtkomst den 13 augusti 2017.
  3. ^ [a b] "Pressetik: Vad är egentligen allmänintresse?" (vid 10m50s), Nordegren & Epstein i P1, Sveriges Radio, 23 november 2017. Åtkomst den 24 november 2017.