Öppna huvudmenyn
Tävlingslogg
 • Tävlingen startar måndag 6 januari!
 • Nu har vi startat och lite statistik som kan vara till hjälp finns uppdaterad! Om man vill hitta de kortaste artiklarna kan man kolla här:
 • Artiklar under 512 b föreslagna för sammanslagning eller delning. (32 st)
 • Artiklar under 1000 b föreslagna för sammanslagning eller delning. (245 st)
 • Vill man hitta de äldsta artiklarna kan man börja i infogning eller sammanslagning från mars 2012 (4 st)!
 • De fyra första deltagarna hälsas välkomna, de är Deryni, Nordelch, Sjunnesson och Ainali! Flera diskussioner har startats upp, och en del infogningar har också skett, en bra början!
 • Tisdag! Ett ögonkast i vår åtgärdskategori visar att den just nu innehåller 662 st sidor, jämfört med lite över 700 st vid januarimätningen! Uppdaterade siffror för de kortaste sidorna ses nu också i loggen (46/40 och 313/290)!
 • Nu är det torsdag och det syns att deltagarna kämpat på! Fler diskussioner har påbörjats, delta gärna i dem, för ju fler som slår sina kloka huvuden ihop, desto bättre!
 • I vår åtgärdskategori går det också åt rätt håll, just nu är det 644 st. En fin minskning från i tisdags då det var 662! Uppdaterade siffror för de kortaste sidorna är också noterade!
 • Det är lördag morgon, och finalen närmar sig! Aktiviteten är fortsatt hög, det har minskat till 565 st i åtgärdskategorin. De kortaste sidorna har minskat till 32 st för under 512 byte och 252 för under 1000 byte!
 • Finaldag! Det är roligt att kunna meddela att vi kommit ner till 533 st sidor i kategorin för samtliga sidor, och de kortaste artiklarna kan räknas till 32 respektive 245 st! Passa på att delta i fler uppstartade diskussioner idag, för än finns det många sidor där dina tankar och idéer behövs!
 • Snabbt går det när man kämpar väl, så vår tävlingsvecka är redan slut. Jag tackar alla deltagare och förklarar Deryni som vinnare, grattis!
 • Tillsammans bidrog alla deltagare till att vår åtgärdskategori i fokus nu innehåller 521 st sidor, jämfört med närmare 700 vid månadens början! Fortsätt gärna diskutera och ta hand om någon dubblett då och då, för ett bättre Wikipedia!

Om tävlingenRedigera

 • Mål: Att åtgärda artiklar i Kategori:Samtliga artiklar föreslagna för sammanslagningar och delningar genom att sammanfoga de sidor som är dubbletter eller infoga/avmalla de där diskussionen kommit till konsensus om infogning eller att artiklarna i fråga inte ska slås ihop.
 • Tid: 6/1 - 12/1 2014
 • Tävlingsledare: Höstblomma. Deltagarna räknar själva sina poäng.
 • Anmälan: Lägg till ditt användarnamn och de artiklar du har åtgärdat (se exempel nedan).
 • Pris: Den gröna rosetten   alla deltagare som når 100 poäng får den lila rosetten  .
 • Vinnare: Deryni

Tävlingen är en del i Projekt infogningar som är månadens kvalitetsprojekt. Obs! Om artiklar är dubbletter innebär det ofta att sidornas versionhistorik bör sammanfogas. Om man inte själv kan utföra sammanfogningen genom att flytta en sida, be om att få det utfört på Wikipedia:Begäran om åtgärder. Tävlingsledaren kommer att hjälpa till med detta allt efter förmåga.

PoängberäkningRedigera

 • 10 poäng för sammanfogning av två dubblettartiklar.
 • 5 poäng för infogning av info efter kontroll av om eventuell diskussion ser ut att ha slutat i konsensus om att infoga.
 • 5 poäng för att ta bort infogningsmall efter kontroll av om eventuell diskussion slutat i konsensus om att inte infoga.
 • Om ingen konsensus kan utläsas (det kanske inte finns någon diskussion, eller inte är tydligt att diskussionen är klar om konsensus) får man 5 poäng om man skriver sin mening om fallet på diskussionssidan. Lämna sedan sidan och avvakta respons. Man får inga poäng för att skriva en kommentar på diskussionssidor till artiklar som helt uppenbart är dubbletter. Med uppenbara dubbletter menas samma ämne som av någon orsak hamnat under något olika uppslag som i exemplen Asp (djur) och Asp (fisk). Sammanfoga inte sidor utan att det skett någon diskussion om de inte är uppenbara dubbletter.

DeltagareRedigera

Exempel, 15 poängRedigera

Deryni, 820 poängRedigera

Nordelch, 55 poängRedigera

Sjunnesson, 315 poängRedigera

Fribourg, 5 p.

Ainali, 5 poängRedigera