Öppna huvudmenyn
Ralf Edström behärskar svenskans tionde vokal.

Svenskans tionde vokal eller ö‑haltigt å‑ljud är ett vokalfonem, som allmänt funnits i nysvenska, och fortfarande finns i vissa nusvenska språkliga varieteter. Tionde vokalen har inte lyckats hävda sig i talad och skriven standardsvenska. Det finns tre orsaker till att vokalfonemet har försvunnit ut standardsvenskan. För det första började detta ljud spontant sammanfalla med å‑ljudet i vissa trakter. För det andra påskyndades sammanfallet med å genom stigmatisering av det tionde vokalljudet. För det tredje har vokalljudet inte haft någon bokstav i alfabetet.

I tillfälliga ortografier, som försöker återge talad svenska, skrivs detta fonem ofta ⟨ô⟩ eller ⟨ö⟩: