Varietet betecknar inom lingvistik en form av ett språk eller av ett dialektkontinuum, i likhet med begreppen språk, dialekt, accent och sociolingvistisk variation.[1] Användning av begreppet varietet undviker termerna språk och dialekt i vissa sammanhang, när benämning är svårbestämd och dessa termer kan ha politiska associationer.

När sakkunniga skribenter preciserar begreppet varietet för att betona att det är lingvistiska varieteter som avses, används antingen termen språklig varietet[2] eller termen språkvarietet[3]. Termen språklig varietet har den fördelen framför språkvarietet att den tydligare visar att begreppet inte är en synonym till dialekt.

Ett begrepp som är närstående begreppet varietet, men som ännu tydligare skiljer sig från det traditionella territoriella dialektbegreppet, är lekt.[1] En lekt kan bero på

En lekt kan också vara en

Nackdelen med den vetenskapliga termen lekt är att den är mer svårtydd för lekmän än (språklig) varietet.

Ett exempel på diskussion om varieteter är samiska, som enligt norsk och svensk lag betecknas som språk, medan till exempel nordsamiska och sydsamiska då blir dialekter. I nutida språkvetenskap används i stället begreppet varieteter för att beteckna att nordsamiska och sydsamiska skiljer sig från varandra i väsentliga avseenden.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] Einarsson, Jan (2013). Språket och språkarna. lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144076843 
  2. ^ ”Sveriges riksdag”. https://www.riksdagen.se/sv/global/om-webbplatsen/andra-sprak/. Läst 5 april 2017. 
  3. ^ ”Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Italienska, Dialektologi och sociolingvistik, 7.5 hp”. Stockholms universitet, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Arkiverad från originalet den 5 april 2017. https://web.archive.org/web/20170405171414/http://www.su.se/polopoly_fs/1.139185.1371643583!/menu/standard/file/ita-kbs-IV-dialektsoc-h13.pdf. Läst 5 april 2017. 
  4. ^ Ellen Breitholtz. ”Språklig variation: Dialekt, sociolekt, sexolekt, kronolekt, register och stil”. http://www.ling.gu.se/~/ellen/teaching/sisvt08/sissprakligvariation.pdf. Läst 5 april 2017. 
  5. ^ ”Har alla svenskar en egen personlig dialekt?”. Institutet för språk och folkminnen. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/fragor-och-svar-om-dialekter/faq/2013-10-21-har-alla-svenskar-en-egen-personlig-dialekt.html. Läst 5 april 2017. 
  6. ^ Steve Johnson, ”Social parameters of linguistic change in an unstratified Aboriginal society” i Philip Baldi (redaktör) Patterns of Change – Change of Patterns: Linguistic Change and Reconstruction Methodology. Sidorna 203–216. Åberopad uppgift finns på sidan 205.
  7. ^ Ellen Bijvoet och Godelieve Laureys (1999). ”Svenska och nederländska som pluricentriska språk — en jämförelse” (på svenska). Språkbruk (Helsingfors: Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken) (4). http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=2409. Läst 2 februari 2018.