Wikipedia är ett fritt uppslagsverk som alla får skriva i – men inte alla ämnen passar för en Wikipedia-artikel. Därför raderas ganska många av de artiklar som skapas. Mer om hur och varför artiklar raderas kan man läsa på denna sida. Nedan förklaras de vanligaste motiveringarna till att artiklar raderas.

Raderade artiklar kan återställas, men administratörer vill helst inte i onödan diskutera texter som uppenbart bryter mot Wikipedias riktlinjer. Om du vill ifrågasätta raderingen bör du först läsa de relevanta riktlinjerna, åtminstone Vad Wikipedia inte är och intressekonflikter.

ArtiklarRedigera

Klotter/testRedigera

Klotter- och testartiklar är texter som en administratör inte tolkat som ett seriöst försök att skapa en artikel. Om du bara ville testa hur det fungerade kan du göra det i Sandlådan. Om sidan var menad som en artikel saknades antagligen central information som skulle ha gjort den förståelig för administratören.

(Mer information)

Innehållet förklarade inte ämnets relevansRedigera

Raderingsmotiveringen Innehållet förklarade inte ämnets relevans betyder att en administratör bedömt att artikeln inte passar på Wikipedia, vanligen för att ämnet inte har tillräckligt allmänintresse eller för att det inte är tillräckligt omskrivet.

En artikel på Wikipedia måste handla om ett ämne som är relevant för ett uppslagsverk. Därför raderas många artiklar som handlar om hobbyband, småföretag, lokalpolitiker, med mera. Det är viktigt när du skriver en artikel att ta med oberoende källor som visar att artikelämnet faktiskt är relevant och uppmärksammat.

Om du tycker att raderingen är fel, kan du argumentera för detta på artikelns diskussionssida. Innan du tar upp frågan bör du läsa Wikipedias relevanskriterier, och fundera på om raderingen verkligen var felaktig. Du bör också se till att du har trovärdiga neutrala källor för artikeln och se över om formuleringarna var misslyckade. Om du inte har sakargument är det osannolikt att bedömningen ändras.

(Mer information)

Inte på svenskaRedigera

(svenska) En artikel på svenskspråkiga Wikipedia måste vara skriven på svenska. Texter på andra språk raderas.

(engelska) An article on Swedish Wikipedia must be written in Swedish. Texts in other languages will be deleted.

MaskinöversättningRedigera

Maskinöversatta artiklar och artiklar med mycket dåligt språk raderas normalt. Maskinöversättning bör inte användas annat än som hjälpmedel. För att skriva artiklar på svenskspråkiga Wikipedia måste man behärska svenska språket.

IntegritetskränkningRedigera

En artikel får inte innehålla kränkande uppgifter om enskilda personer, inte heller integritetskänsliga uppgifter som till exempel personnummer eller telefonnummer. Sådant ska raderas omgående.

(Mer information)

UpphovsrättsproblemRedigera

Man får i allmänhet inte kopiera texter från andra webbplatser in på Wikipedia, inte heller från böcker eller annat upphovsrättsskyddat material. Texter man lägger in på Wikipedia måste antingen vara nyskrivna för Wikipedia, uttryckligen under fri licens eller fria från upphovsrätt. Det räcker inte att du är upphovsman till den någon annanstans publicerade texten om vi inte vet det.

(Mer information)

ReklamRedigera

Wikipedia är inte en gratis reklamplats för ditt företag eller band, inte heller en plats att göra propaganda för dina politiska åsikter, och inte heller en plats för att tillfredsställa din fåfänga. Om reklamen är kommersiell eller inte spelar ingen roll. Att överhuvudtaget finnas omnämnd på Wikipedia har ett reklamvärde, och du ska inte utnyttja Wikipedia för att göra dig känd om du inte redan är det. Texter ska vara neutralt hållna, och helst ska du inte alls skriva om ämnen där du är jävig.

(Mer information)

Författarens begäranRedigera

Om man skapar en artikel/sida av misstag, så kan man be att få den raderad eller lägga in {{Radera|Författarens begäran}} högst upp på artikeln. Har din artikel blivit raderad med denna motivering utan att du bett om det torde det vara frågan om ett missförstånd. Kontakta en administratör och förklara situationen.

SubstubRedigera

Substub är vad Wikipedia kallar artiklar som är alldeles för korta för att på ett vettigt sätt förklara sitt ämne. Då de raderas handlar det i allmänhet om att de också har andra problem.

OartikelRedigera

Oartikel kallas texter i artikelnamnrymden som inte alls är skrivna som artiklar i ett uppslagsverk. Det kan vara allt från dikter och kåserier till ren gallimatias. Ofta är det trevliga texter, som skulle passa bra i rätt sammanhang, men inte i ett uppslagsverk. Texter i andra namnrymder kanske inte heller passar på Wikipedia, men då de namnrymderna inte ska innehålla artiklar får andra raderingsmotiveringar användas.

OverifierbartRedigera

All information på Wikipedia måste gå att verifiera med vederhäftiga källor, som andra kan kontrollera. Personliga upplevelser och åsikter, vad din gamla farmor berättat om sin barndom, vad du hört i fikarummet, och så vidare, kan inte åberopas här.

(Mer information)

Efter behandling på Sidor föreslagna för raderingRedigera

Wikipedia har en formell process för att diskutera artiklar där det inte är självklart om de ska raderas eller behållas. Diskussionen arkiveras. Om situationen ändrats så att motiveringarna för raderingen inte längre håller kan beslutet omprövas.

OrdboksartikelRedigera

Wikipedia är inte en ordlista eller ett lexikon. En artikel som är en ren ordförklaring raderas. Sådant hör hemma på systerprojektet Wiktionary istället.

(Mer information)

Återskapande av tidigare raderat materialRedigera

Om en artikel tidigare har raderats, och sedan skapas igen, så raderas den normalt igen. Om du tycker att raderingen är fel, så kan du argumentera för detta på artikelns diskussionssida, i stället för att hålla på att skapa artikeln om och om igen.

Felaktig/olämplig omdirigeringRedigera

Wikipedia använder omdirigeringar för att skicka läsaren till rätt artikel från olika alternativa namn på en företeelse. Exempelvis omdirigeras Sossarna till Socialdemokraterna. Omdirigeringar som bedöms olämpliga eller helt onödiga raderas, till exempel omdirigeringar från ovanliga felstavningar. Om det verkar som om din artikel raderats på denna grund kan det hända att den flyttats till ett bättre namn och att det som raderades i själva verket var en automatiskt skapad omdirigering. Även trasiga omdirigeringar, det vill säga omdirigeringar som leder till en icke-existerande sida, kan raderas med denna motivering.

Diskussionssidor skall helst inte omdirigeras om inte "artikeln" också är en omdirigering.

DiskussionssidorRedigera

OdiskussionRedigera

Diskussionssidor är till för att diskutera vad som ska stå i motsvarande artikel (eller på motsvarande annan sida). De är inte till för att diskutera ämnet i största allmänhet.

IABot-meddelandeRedigera

Diskussionssidor som endast innehåller meddelanden från InternetArchiveBot kan raderas om dessa granskats och eventuella problem åtgärdats.

KategorierRedigera

Efter behandling på Problematiska kategorierRedigera

Det finns en formell process för kategorier, som motsvarar Sidor föreslagna för radering. Dit kan vem som helst anmäla en kategori som man av en eller annan anledning uppfattar som problematisk. Efter diskussion fattas beslut om en eventuell förändring. I allmänhet tar detta lång tid.

Ersatt kategoriRedigera

En kategori kan ersättas av en annan. Detta kan ske för att den är felstavad, för att uppnå konsekvens i kategoristrukturen, efter en diskussion eller av något annat skäl. Det är inte alltid uppenbart vilken kategori som skall användas i stället, därför bör raderingskommentaren länka till den kategorin.

Onödig kategoriRedigera

Vissa kategorier bedöms vara för små eller passar av annan anledning inte in i kategoristrukturen på svenska Wikipedia.

Tom kategoriRedigera

Kategorier som inte används kan raderas. Detta bör dock endast ske om de inte bedöms ha några framtidsutsikter.

Tömd åtgärdskategoriRedigera

Så fort en datummärkt åtgärdskategori har tömts bör den raderas - detta alltså i motsats till andra kategorier.

Detta gäller dock inte för den innevarande månadens kategorier.

Se ävenRedigera