Öppna huvudmenyn

Projekt Linjekarta är en serie av mallar och ikoner för att skapa linjekartor i artiklar om t.ex. spårtrafik och andra typer av färdmedel. Detta projekt syftar till att lägga in en:Wikipedia:Route diagram template på svenska delen av Wikipedia.

Innehåll

MallarRedigera

Mall:Infobox järnväg Infobox för linjen
Mall:BS-linjekarta Tabell för linjekarta
Mall:BS-linjekarta-fot Avslutning på linjekartans tabell
Mall:BS Tabellrad med en ikon
Mall:BS-2 Tabellrad med en ikon, och dubbla kolumner för text
Mall:BS2 Tabellrad med två ikoner
Mall:BS2-2 Tabellrad med två ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS3 Tabellrad med tre ikoner
Mall:BS3-2 Tabellrad med tre ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS4 Tabellrad med fyra ikoner
Mall:BS4-2 Tabellrad med fyra ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS5 Tabellrad med fem ikoner
Mall:BS5-2 Tabellrad med fem ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS6 Tabellrad med sex ikoner
Mall:BS6-2 Tabellrad med sex ikoner, och dubbla kolumner för text
Mall:BS8 Tabellrad med åtta ikoner
Mall:BS! Tabellrad med linje-symbol(er) i önskad höjd och färg, valfritt antal kolumner

En linjekarta byggs upp av en serie mallar som egentligen är tabellelement. Själva linjekartan inleds med Mall:BS-linjekarta och avslutas med Mall:BS-linjekarta-fot. Innanför dessa finns ett antal rader som bestämmer vilka ikoner som ska användas och vilka texter som ska visas. I den enklaste formen av linjekarta används Mall:BS som innehåller en symbol. Vill man ha två ikoner i bredd använder man Mall:BS2, tre ikoner Mall:BS3 och så vidare. Man kan placera linjekartan fristående, eller inuti en Mall:Infobox järnväg.

Mallarna används på följande sätt:

Rubrik
 
avstånd namnanm1 anm2
{{BS-linjekarta|rubrik|placering|bakgrundsfärg|textfärg}}
{{BS|ikon|avstånd|namn|anm1|anm2}}
{{BS-linjekarta-fot}}


Parameter Beskrivning
rubrik Rubriktext. Utelämnas värdet blir rubriken "Linjekarta".
placering Om linjekartan ska vara fristående måste man ange detta genom denna parameter. Värden är "right" och "left" för att höger- respektive vänsterplacering. Om linjekartan placeras inuti Mall:Infobox järnväg så bör detta värde utelämnas.
bakgrundsfärg Bakgrundsfärg på rubriken. Ljusblå om inget anges.
textfärg Textfärg på rubriken. Svart om inget anges.
ikon Namn på ikon, t.ex. BHF. Se ikontabellen nedan.
avstånd Avstånd i tid eller kilometer, eller annat motsvarande värde. Visas mellan ikon och stationsnamn.
namn Stationsnamn eller motsvarande.
anm1 Anmärkningstext. Text i liten stil efter stationsnamnet.
anm2 Anmärkningstext. Text i liten stil längst till höger i raden, högerjusterad.

Samtliga parametrar är valfria och kan helt enkelt utelämnas om de inte behövs.

Namnen på vissa av mallarna kommer från motsvarande sida på tyska Wikipedia, Formatvorlage Bahnstrecke. Därav förkortningen BS. Samma namn används också på andra språkversioner Wikipedia och en linjekarta kan därför lätt exporteras till andra språk som har stöd för dessa mallar. BS-linjekarta och BS-linjekarta-fot finns dock enbart på svenska Wikipedia och man får därmed anpassa linjekartans inledning och avslut innan man kopierar linjekartorna mellan språk.

Om linjekartan görs fristående med hjälp av parametern "placering" så kommer text och andra objekt visas på sidan av linjekartan. Om man vill att linjekartan ska stå ensam utan text eller annat runt omkring kan man behöva lägga till <br clear="all" /> i slutet för att få rätt layout. Alternativt ersätter man BS-linjekarta och definierar tabell och tabellstil manuellt. Mer om formatering av tabeller går att finna på Wikipedia:Tabeller.

IkonerRedigera

Linjekartan byggs av en tabell av ikoner som representerar olika typer av sträckor och anläggningar. Alla ikonerna finns på Commons och anropas med ett namn som är uppbyggt med vanligtvis tre stora bokstäver och en eller flera inledande eller efterföljande små bokstäver som indikerar olika varianter på symbolen eller linjen.

Inledande tecken (prefix)
e station ej i bruk
t tunnel
u spårväg eller tunnelbana
x sträcka ej i bruk
Efterföljande tecken (suffix)
a start/upp (från tyskans Anfang)
e slut/ner (från tyskans Ende)
l vänster
r höger
f i färdriktning, neråt (från tyskans Fahrtrichtung)
g i motriktning, uppåt (från tyskans Gegenrichtung)
o vertikal linje ovanför
u vertikal linje under

Ikonnamnen är gemensamma för alla Wikipedias språk och förkortningarna baseras på tysk eller engelsk beteckning.

Alla tillgängliga ikoner finns i tabellen nedan. Saknas en ikon så kan det antingen bero på att motsvarande bild inte finns ännu eller att tabellen nedan inte har uppdaterats.

StationerRedigera

Namn Prefix Beskrivning
x t e ex u ux ut ue uex
Stationer
BHF             station
BHFq             station horisontell
KBHFa             ändstation upp
KBHFe             ändstation ner
KBHFl             ändstation höger
KBHFr             ändstation vänster
KBHFxa         ändstation upp
KBHFxe         ändstation ner
KBHFxl         ändstation höger
KBHFxr         ändstation vänster
tBHF             station
tBHFq             station horisontell
tKBHFa             ändstation upp
tKBHFe             ändstation ner
tKBHFl             ändstation höger
tKBHFr             ändstation vänster
tKBHFxa         ändstation upp
tKBHFxe         ändstation ner
tKBHFxl         ändstation höger
tKBHFxr         ändstation vänster
KBFl         vändstation vänster
KBFr     vändstation höger
DST             station utan passagerartrafik
DSTq             station utan passagerartrafik
KDSTa             station utan passagerartrafik upp
KDSTe             station utan passagerartrafik ner
KDSTl             station utan passagerartrafik höger
KDSTr             station utan passagerartrafik vänster
KDSTxa         station utan passagerartrafik upp
KDSTxe         station utan passagerartrafik ner
KDSTxl         station utan passagerartrafik höger
KDSTxr         station utan passagerartrafik vänster
tDST             station utan passagerartrafik
tDSTq             station utan passagerartrafik
tKDSTa             station utan passagerartrafik upp
tKDSTe             station utan passagerartrafik ner
tKDSTl             station utan passagerartrafik höger
tKDSTr             station utan passagerartrafik vänster
tKDSTxa         station utan passagerartrafik upp
tKDSTxe         station utan passagerartrafik ner
tKDSTxl         station utan passagerartrafik höger
tKDSTxr         station utan passagerartrafik vänster
HST             mindre station
HSTq             mindre station
KHSTa             mindre ändstation upp
KHSTe             mindre ändstation ner
KHSTl             mindre ändstation vänster
KHSTr             mindre ändstation höger
KHSTxa         mindre ändstation upp
KHSTxe         mindre ändstation ner
KHSTxl         mindre ändstation vänster
KHSTxr         mindre ändstation höger
tHST             mindre station
tHSTq             mindre station
tKHSTa             mindre ändstation upp
tKHSTe             mindre ändstation ner
tKHSTl             mindre ändstation vänster
tKHSTr             mindre ändstation höger
tKHSTxa         mindre ändstation upp
tKHSTxe         mindre ändstation ner
tKHSTxl         mindre ändstation vänster
tKHSTxr         mindre ändstation höger
BST             lastplats eller likn utan passagerartrafik
BSTq             lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTa             lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTe             lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTl             lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTr             lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxa         lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxe         lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxl         lastplats eller likn utan passagerartrafik
KBSTxr         lastplats eller likn utan passagerartrafik
tBST             lastplats eller likn utan passagerartrafik
tBSTq             lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTa             lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTe             lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTl             lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTr             lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxa         lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxe         lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxl         lastplats eller likn utan passagerartrafik
tKBSTxr         lastplats eller likn utan passagerartrafik
CPICl                 station med övergång
CPICm                 station med övergång
CPICr                 station med övergång
CPICla                 station med övergång
CPICma                 station med övergång
CPICra                 station med övergång
CPICle                 station med övergång
CPICme                 station med övergång
CPICre                 station med övergång
CPICpasso             passage förbi station med övergång
CPICpassu             passage förbi station med övergång
BHF-L                 station på två linjer
BHF-M               station på tre linjer
BHF-R                 station på två linjer
KBHF-Lxa   ändstation på två linjer
KBHF-Rxa   ändstation på två linjer
KBHF-Le         ändstation på två linjer
KBHF-Me   ändstation på tre linjer
KBHF-Re         ändstation på två linjer
KBHF-La         ändstation på två linjer
KBHF-Ma   ändstation på tre linjer
KBHF-Ra         ändstation på två linjer
HST-L       mindre station på två linjer
HST-M     mindre station på tre linjer
HST-R       mindre station på två linjer
KHST-La         mindre ändstation på två linjer
KHST-Ra         mindre ändstation på två linjer
KHST-Le         mindre ändstation på två linjer
KHST-Re         mindre ändstation på två linjer
hBHF             station på lång bro eller högbana
hHST         mindre station på lång bro eller högbana
hDST     station utan passagerartrafik på lång bro eller högbana
hKBHFa         ändstation på lång bro eller högbana
hKBHFe         ändstation på lång bro eller högbana
BHFCCa     Station i tunnelmynning
BHFCCe     Station i tunnelmynning
Stationer i korsning
x t e ex u ux ut ue uex
Stationer
TBHF                     station
TBHFx                 station
TBHFo                 station
TBHFu                 station
tTBHF                 station
TBHFt                 station
tTBHFt                 station
TBHFxo             station
TBHFxu             station
tTBHFx             station
TBHFxt             station
tTBHFxt             station
THSTo                 hållplats
THSTu                 hållplats
tTHST                 hållplats
THSTt                 hållplats
tTHSTt                 hållplats
THSTxo             hållplats
THSTxu             hållplats
tTHSTx             hållplats
THSTxt             hållplats
tTHSTxt             hållplats
Stationer med S-tåg/tunnelbana/spårväg
Stationssymboler med S avser mest tyska/danska pendeltåg och undviks för Sverige och Norge.
x t e ex u ux ut ue uex
S+BHF           Station med S-tåg och fjärr- eller regionaltåg
S+BHFq         Station med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFa         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFe         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFl         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
KS+BHFr         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tS+BHF         Station med S-tåg och fjärr- eller regionaltåg
tS+BHFq         Station med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFa         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFe         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFl         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
tKS+BHFr         Ändstation med fjärr- eller regionaltåg
SBHF         S-tågsstation
SBHFq       S-tågsstation
KSBHFa       Ändstation
KSBHFe       Ändstation
KSBHFl       Ändstation
KSBHFr       Ändstation
tSBHF       S-tågsstation
tSBHFq       S-tågsstation
tKSBHFa       Ändstation
tKSBHFe       Ändstation
tKSBHFl       Ändstation
tKSBHFr       Ändstation
SHST         Hållplats
SHSTq       Hållplats
KSHSTa       Hållplats
KSHSTe       Hållplats
KSHSTl       Hållplats
KSHSTr       Hållplats
tSHST       Hållplats
tSHSTq       Hållplats
tKSHSTa       Hållplats
tKSHSTe       Hållplats
tKSHSTl       Hållplats
tKSHSTr       Hållplats
TS+BHFo         Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFu         Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHF         Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFt         Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHFt         Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFxo         Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFxu         Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHFx         Station med fjärr- eller regionaltåg
TS+BHFxt         Station med fjärr- eller regionaltåg
tTS+BHFxt         Station med fjärr- eller regionaltåg
TxS+BHFo     Station med fjärr- eller regionaltåg
TxS+BHFu     Station med fjärr- eller regionaltåg
tTxS+BHF     Station med fjärr- eller regionaltåg
TxS+BHFt     Station med fjärr- eller regionaltåg
tTxS+BHFt     Station med fjärr- eller regionaltåg
TSBHFo         S-tågsstation
TSBHFu         S-tågsstation
tTSBHF         S-tågsstation
TSBHFt         S-tågsstation
tTSBHFt         S-tågsstation
TSBHFxo       S-tågsstation
TSBHFxu       S-tågsstation
tTSBHFx       S-tågsstation
TSBHFxt       S-tågsstation
tTSBHFxt       S-tågsstation
TSHSTo         Hållplats
TSHSTu         Hållplats
tTSHST         Hållplats
TSHSTt         Hållplats
tTSHSTt         Hållplats
TSHSTxo       Hållplats
TSHSTxu       Hållplats
tTSHSTx       Hållplats
TSHSTxt       Hållplats
tTSHSTxt       Hållplats

FörgreningarRedigera

Namn Prefix Beskrivning
x t e ex u ux ut ue uex
Förgreningar (2-vägs)
ABZlf                 förgrening mot vänster
ABZrf                 förgrening mot höger
ABZlg                 anslutning från höger
ABZrg                 anslutning från vänster
tABZlf           förgrening mot vänster
tABZrf           förgrening mot höger
tABZlg           anslutning från höger
tABZrg         anslutning från vänster
ABZlr                     förgrening mot vänster, mot höger
ABZ+lr                     förgrening från vänster, från höger
ABZl+l         förgrening, anslutning höger
ABZr+r         förgrening, anslutning vänster
ABZql                     förgrening vänster upp
ABZqr                     förgrening höger upp
ABZq+l                     förgrening vänster ned
ABZq+r                     förgrening höger ned
ABZgl+r               förgrening mot vänster, från höger
ABZgl+xr     förgrening mot vänster, från höger
ABZgxl+r     förgrening mot vänster, från höger
ABZgr+l             förgrening mot höger, från vänster
ABZgr+xl     förgrening mot höger, från vänster
ABZgxr+l     förgrening mot höger, från vänster
ABZgl+l                 Triangelspår mot vänster
ABZgl+xl     Triangelspår mot vänster
ABZgxl+l     Triangelspår mot vänster
ABZgr+r                 Triangelspår mot höger
ABZgr+xr     Triangelspår mot höger
ABZgxr+r     Triangelspår mot höger
ABZ4d   Två triangelspår
ABZql+r        
ABZql+xr    
ABZqxl+r    
ABZqr+l        
ABZqr+xl    
ABZqxr+l    
ABZqlr             Triangelspår bana slutar
ABZqlxr     Triangelspår bana slutar
ABZqrxl     Triangelspår bana slutar
ABZq+lr                 Triangelspår bana börjar
ABZq+lxr     Triangelspår bana börjar
ABZq+rxl     Triangelspår bana börjar
hABZgr+r         Triangelspår på bro eller högbana
hABZlf           förgrening på bro eller högbana
hABZrg           förgrening på bro eller högbana
hABZlg           förgrening på bro eller högbana
hABZrf                 förgrening på bro eller högbana
hABZ+lr             förgrening på bro eller högbana
fler   xkABZq+l   ekABZg+l
3-vägs förgreningar
x t e ex u ux ut ue uex
ABZglr         förgrening mot vänster och höger
ABZgrxl     förgrening mot vänster och höger
ABZglxr