Öppna huvudmenyn

Projektet har fått en ny layout, besökare hänvisas dit

Innehåll

AKTUELLTRedigera

Delta gärna i diskussionerna - det är snart dags att "sjösätta" nya mallar så möjligheten att väsentligt påverka är tidsbegränsad ! --Dr Fredrik Haeffner 20 maj 2006 kl.13.20 (CEST)

Mål och MetoderRedigera

Projekt Psalmers primära mål är att göra Wikipedia till den främsta källan för saklig, korrekt och välformulerad information om den kulturskatt som utgörs av psalmerna, med huvudsaklig inriktning på svenskspråkiga psalmer och psalmer på andra språk som publicerats i svenskspråkiga samlingar.
Sätta upp en Portal Psalmer för läsares introduktion och navigering

Alla intresserade samarbetar för att ta fram fakta om psalmernas innehåll, upphov, melodier och publicering i olika verk. Artiklar skrivs om psalmböcker, psalmer, psalmförfattare och kompositörer. Vissa listor underhålls för översikt och navigering.

UndersidorRedigera

TillkännagivandenRedigera

  • Den 4 april 2006 startar projektet, med cirka 1 200 psalmer publicerade inom området redan
  • Den 11 maj 2006 fanns 1382 psalmer inskrivna plus 163 psalmstubbar, dvs 1545 psalmartiklar

MallarRedigera

Presenteras och diskuteras på denna sida

Andra Psalmrelaterade källor på InternetRedigera

Se och fyll gärna på i kategori:Psalmkällor på internet

Fyll gärna på med tips här!

DeltagareRedigera

Alla som är intresserade att hjälpas åt är välkomna att anmäla sig som deltagare eller delta i uppbyggnadsarbetet utan att vara anmäld deltagare. Ange gärna specialintresse i sakområden eller inriktning på olika samfund.

DamastRedigera

4 april 2006 kl.10.54 (CEST) Med huvudinriktning på Svenska kyrkans psalmböcker (har tillgång till fler psalmböcker än jag kan hålla reda på och saknar typ lika många Mina psalmböcker (och Agnetas))

TubaistRedigera

På ingång:

Har tillgång till:

Peter RRedigera

Har deltagit i projektet sedan den 4 april 2006 kl.22.08 (CEST)

AgnetaRedigera

Deltog i psalmprojeketet från 21 april 2006 kl.05.59 (CEST) till 14 augusti 2006 då jag avbröt min medverkan eftersom projektet livligt motarbetats, närmast saboterats, av andra WP-användare som har andra intressen men ändå närmast högljutt blandat sig i detta projekt. Huvudintresset är kvinnor och barn i psalmtexterna, men också kvinnor som psalmförfattare. Har tillgång till psalm- och sångböcker från Svenska Kyrkan och skilda frikyrkliga samfund.

Jag har en ganska stor samling av psalmböcker från Svenska kyrkan och några sena Koralböcker, Svenska Mässan och olika versioner av 1819 års psalmbok. Bl.a "Svenska Psalm-Boken med dess koraler och Religiösa sångstycken" tryck 1865 med noter. Min äldsta version av 1695 års psalmbok trycktes 1780. Jag har också några danska, norska, tyska och engelska psalmböcker från evangeliska kyrkor. Samt en samling sångböcker av pietistiskt och herrnhutiskt slag. Därutöver en samling äldre och nyare studier och populärvetenskapliga böcker om psalmer.

Fredrik HaeffnerRedigera

21 maj 2006 kl.20.06 (CEST)


Se ävenRedigera

PsalmrelateratRedigera

AllmäntRedigera