Avsnitt med kuriosa, ibland även benämnt övrigt eller trivia, bör enligt konsensus inte finnas med i artiklar på svenska Wikipedia.

Kuriosan bör, om innehållet anses relevant, arbetas in i artikeln, eller annars raderas.

DefinitionRedigera

Kuriosa definieras enligt SAOL som "samling märk­värdiga el. egendomliga saker".[1] I Wikipedia används begreppet främst om information som visserligen kan vara intressant och uppseendeväckande, men som inte alltid platsar i en encyklopedi.

ÅtgärderRedigera

Det man kan göra när man hittar artiklar med kuriosa-avsnitt är att:

  • skriva på artikelns diskussionssida att man själv tycker att kuriosan bör tas bort eller inarbetas i texten
  • vara djärv och själv ta bort det
  • arbeta in kuriosan i resten av artikeltexten
  • ändra rubrik, eller ändra till flera olika rubriker (till exempel "[Artikelnamn] inom populärkulturen", "kulturella referenser")
  • källbelägga påståendena (se nedan)

Informationen ska kunnas källbeläggas. Vissa fakta kan dessutom framstå som kuriosa, som till exempel om en tennisspelare är vänster- eller högerhänt, medan det i själva verket är värdefull information för dem som är insatta i ämnet.

Det finns en mall avsedd att användas i artiklar med kuriosaavsnitt: {{Kuriosa}}.

Argument för och emotRedigera

Ett argument för kuriosaavsnitt är att vissa enskilda fakta kan vara svåra att infoga i löpande text; ett kuriosaavsnitt kan vara ett sätt att samla dem. Ett annat argument är att Wikipedias läsare, inte skribenterna, ska avgöra vad som är viktig och nödvändig information. Ett motargument till detta är att läsarna själva kan redigera Wikipedia. Alla användare har i princip samma möjlighet att påverka innehållet. I det sammanhanget får man dock inte glömma bort det faktum att Wikipedia är en encyklopedi. Vill man spetsa till det kan man säga att Wikipedia inte har målet att skrivas för läsarna; Wikipedia har målet att bli en encyklopedi, vad än läsare må tycka. Alla bidrag är välkomna, men alla tillägg består inte provet. Om kuriosan däremot är verifierad, relevant, inte alltför omfattande och inte rubbar flytet i texten så kan den med fördel sättas in i den löpande texten.

Flera argument mot kuriosa fokuserar på artikelkvalitet, trovärdighet och de faktum att Wikipedia är en encyklopedi. Informationen i kuriosaavsnitt är ofta helt ur sitt sammanhang, information som återges i en utförlig text i sitt sammanhang är därför bättre än information som bara punktas upp. Den läggs ofta till utan att tänka på vad som är relevant och vad som är verifierbart. Kuriosaavsnitt är inte encyklopediska och Wikipedia blir därför (om de förekommer) ansett mindre trovärdigt. Omfattande och ej källbelagd kuriosa bidrar till uppfattningen bland nya skribenter att verifierbarhet, relevans och så vidare inte är så viktigt.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: kuriosa