En voxel är en tredimensionell motsvarighet till en pixel, ett volymelement. Voxlar kan inte som pixlar direkt representeras på en bildskärm. Fördelarna är i stället att kunna representera volymer inom datorgrafik på ett matematiskt förhållandevis enkelt sätt. Tekniken används till största delen för 3D-grafik inom medicinsk teknik, till exempel datortomografi, och andra vetenskaper.

En stack med voxlar där en är skuggad