Datorgrafik handlar om att visa information på en datorskärm, speciellt mer avancerad sådan. Datorgrafik används för underhållning, visualisering, vetenskap och konst.

8-bit dator: C64 Drag Race Eliminator
16-bit dator: Amiga Assampler
32-bit med 3D: Kubisk ram

Datorgrafik delas ofta upp i två stora områden, tvådimensionell och tredimensionell..

Tvådimensionell datorgrafik Redigera

Tredimensionell datorgrafik Redigera