Öppna huvudmenyn

Carl von Platen

svensk greve, godsägare och politiker
Carl von Platen. Akvarell av Fritz von Dardel 1882.

Carl Baltzar Ernst von Platen, född 8 juli 1833 i Stockholm, död 10 april 1888 i Stockholm, var en svensk greve, godsägare och politiker.

Han var son till greven och politikern Baltzar von Platen.[1] Carl von Platen blev 1857 attaché vid svenska beskickningen i Paris och samma år löjtnant. 1860 blev han kammarherre hos änkedrottning Josefina och befordrades 1862 till ryttmästare. Carl von Platen erhöll 1863 avsked från såväl kammarherrebefattningen som sin krigsbefattning 1863 men inträdde 1865 på nytt som kammarherre hos änkedrottning Josefina. 1868 blev han tjänstfri vid hovet. Han var 1873 anställd som uppvaktande hos Richard von Metternich då denne närvarade som Österrikes representant vid Oskar II:s kröning 1873. Carl von Platen var ledamot av riksdagens första kammare 1873-1882 och blev 1876 överstekammarjunkare och skattmästare vid Kungl. Maj:ts orden. Han var även utomordentligt sändebud till kungen av Bajern och kungen av Danmark i samband med drottning Josefinas död 1876. Han uppvaktade 1886 Ludvig I av Portugal i samband med dennes besök i Stockholm och blev senare samma år överstekammarherre.[2]

Carl von Platen var ägare till Stora Sundby slott, Kristinelunds herrgård, Yxtaholm och delar av Strömsbergs, Ullfors, Vesslands och Utansjö bruk och ägde även en fastighet i Stockholm.[2]

Han blev 1859 riddare av ryska Sankt Annas ordens 3:e klass, 1860 riddare av Nederländska Lejonorden, 1861 riddare av Preussiska Kronordens 3:e klass, 1872 riddare av Nordstjärneorden, 1873 kommendör av Österrikiska Järnkroneorden, blev 1876 ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, erhöll samma år Dannebrogorden med storkors och stora korset av Bayerska Sankt Mikaelsorden, blev 1884 kommendör med Stort kors av Nordstjärneorden och tilldelades 1886 stort kors av Portugisiska Kristusorden.[2]

Med greve Carl Baltzar Ernst utdog 1888 den grevliga ätten.[2]

KällorRedigera