Volksmarine (svenska: Folkmarinen) var namnet på Östtysklands sjöstridskrafter och utgjorde en del av Nationale Volksarmee.

Volksmarine
Volksmarines örlogsflagg
Information
Datum1961–1990
LandÖsttyskland Östtyskland
Del avNationale Volksarmee (1961–1990)
FörläggningsortRostock-Gehlsdorf

Historia

redigera

Volksmarine bildades i november 1961 och upplöstes tillsammans med resten av Östtysklands militär den 2 oktober 1990 i samband med Tysklands återförening. Volksmarine ingick som del i den förenade Östersjöflottan tillsammans med den polska marinen och under ledarskap av den sovjetiska "Röda Stjärnans Ordens Östersjöflotta". Huvuduppgiften var att i händelse av krig erövra de danska bälten för att få tillträde till Nordsjön. Volksmarine omfattade fregatter, korvetter, landstigningsfartyg och minsvepare, men inga ubåtar.

Uppdrag

redigera

Volksmarine hade baser bland annat i Peenemünde, Rostock, Külungsborn och Stralsund. Vid ett strategiskt överfall på västra Europa, hade Volksmarine doktrinärt planerade uppgifter att verka mot bland annat västtyska, danska och svenska marina förband.

Militära grader

redigera

Militära grader i Volksmarine med motsvarande grader i den svenska flottan före 1972.

Flaggmän
motsvarighet

saknades

Amiral Viceamiral Konteramiral
Flottenadmiral Admira Vizeadmiral Konteradmiral
 
 
 
 
 
 
 
 
Officerare
Kapitän zur See Fregattenkapitän Korvettenkapitän Kapitänleutnant Oberleutnant zur See Leutnant zur See Unterleutnant zur See Offiziersschüler
Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Löjtnant

med mindre än tre års tjänst

Fänrik Kadett
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjöofficer Marinintendent Marinläkare Kustartilleri Auditör Mariningenjör Sjöofficer (Utb. år 2)
Underofficerare
Stabsoberfähnrich Stabsfähnrich Oberfähnrich Fähnrich Fähnrichschüler

(utb. år 2)

Förvaltare Flaggunderofficer

i urvalsbefattning

Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden Underofficersaspirant
 
 
 
 
 
Underbefäl
Stabsobermeister Obermeister Meister Obermaat

(yrkesubef)

Obermaat

(kontraktsanställd)

Maat

(yrkesubef)

Maat

(kontraktsanställd)

1. högbåtsman Högbåtsman Högbåtsman

med mindre än 5½ års tjänst

Furir Korpral
 
 
 
 
 
 
 
Sjömän
Stabsmatrose Obermatrose´ Matrose
Sjöman 1. kl. Sjöman 2. kl. Sjöman 3. kl.
 
 
 

Bildgalleri

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera