En vattenbindningskurva är ett diagram, som visar hur markens vatteninnehåll varierar med tensionen. På x-axeln plottas markens vattenhalt, på y-axeln plottas tensionen, antingen på en logaritmisk skala eller uttryckt i enheten pF.

Vattenbindningskurva för sand, lerjordar och torv

Kurvans utseende redigera

På grund av markens kapillaritet, beror kurvans utseende på markens porstorleksfördelning. Således framgår bl.a. mängden dränerbart markvatten, mängden växttillgängligt vatten och vattenhalten vid den permanenta vissningsgränsen i vattenbindningskurvan. Även effekterna av hysteresis kan synliggöras.

Med hjälp av en vattenbindningskurva, kan storleken på det omättade flödet bedömas i marken. Tillsammans med en tensiometer, kan kurvan även användas för att bedöma det aktuella bevattningsbehovet.

Andra namn på vattenbindningskurvan redigera

Vattenbindningskurvan kallas även pF-kurva, och ibland avsugningskurva eller bindningskarakteristiska.